Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-70

Железопътен транспорт

Активен

Комитет

Стойо Петков Тодоров

Жана Пламенова Кончарска - Георгиева

+359 2 817 4584

zhana.georgieva@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на железопътната инфраструктура и дейностите, свързани с нейната експлоатация; пътнически, товарни и комбинирани превози; подвижен железопътен състав, трамваен и метрополитенов състав и предназначените за тях детайли, възли и системи

Факти и цифри

288

Нови проекти

1121

Публикувани стандарти

0

Срещи

9

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 256

Железопътна техника


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 256

Железопътна техника


Източник: CEN

Активен член

CLC/SC 9XA

Системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 9XA

Системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SC 9XB

Електрически, електронни и електромеханични материали на борда на подвижен състав, включително свързания софтуер


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 9XB

Електрически, електронни и електромеханични материали на борда на подвижен състав, включително свързания софтуер


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SC 9XC

Електроснабдяване и заземяване на оборудването за обществен транспорт и спомагателна апаратура (Стационарни инсталации)


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 9XC

Електроснабдяване и заземяване на оборудването за обществен транспорт и спомагателна апаратура (Стационарни инсталации)


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 9X

Електрическа и електронна техника за железопътен транспорт


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 9X

Електрическа и електронна техника за железопътен транспорт


Източник: CENELEC

Активен член

TC 9

Електрически съоръжения и системи за железопътeн транспорт


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 9

Електрически съоръжения и системи за железопътeн транспорт


Източник: IEC

Член - наблюдател