Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-68

Пътно дело

Активен

Комитет

Петър Костов

Любен Велев

+359 2 817 4573

luben.velev@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на пътища и улици

Факти и цифри

46

Нови проекти

485

Публикувани стандарти

0

Срещи

17

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 226

Пътни принадлежности


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 226

Пътни принадлежности


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 227

Материали за пътища


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 227

Материали за пътища


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 339

Устойчивост на подхлъзване на пешеходни повърхности. Методи за оценяване


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 339

Устойчивост на подхлъзване на пешеходни повърхности. Методи за оценяване


Източник: CEN

Активен член