Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-67

Нефтопродукти и смазочни материали

Активен

Комитет

Димка Иванова

Силвия Самичкова

+359 2 817 4569

silvia.samichkova@bds-bg.org

Химия, храни и текстил

Публични документи

Обект и област на приложение

Нефт, течни горива, втечнени нефтени газове, специални бензини, означение на горивата, минерални и синтетични масла, парафини, битуми, смазочни материали, специални охладителни течности, присадки

Факти и цифри

71

Нови проекти

1259

Публикувани стандарти

2

Срещи

12

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 19

Газообразни и течни горива, смазочни материали и сродни продукти от нефтен, синтетичен и биологичен произход


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 19

Газообразни и течни горива, смазочни материали и сродни продукти от нефтен, синтетичен и биологичен произход


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 336

Битумни свързващи вещества


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 336

Битумни свързващи вещества


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 441

Означение на горивата


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 441

Означение на горивата


Източник: CEN

Активен член

CLC/SR 10

Течности за приложение в електротехниката


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 10

Течности за приложение в електротехниката


Източник: CENELEC

Активен член

ISO/TC 28

Нефтопродукти и сродни продукти, горива и смазочни материали от природни и синтетични източници


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 28

Нефтопродукти и сродни продукти, горива и смазочни материали от природни и синтетични източници


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 28/SC 7

Течни биогорива


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 28/SC 7

Течни биогорива


Източник: ISO

Член - наблюдател

TC 10

Течности за приложение в електротехниката


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 10

Течности за приложение в електротехниката


Източник: IEC

Член - наблюдател