Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-64

Електрохимични източници на ток

Активен

Комитет

Веселин Божидаров Найденов

Виктор Матев

+359 2 817 4552

victor.matev@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти за първични елементи и батерии, специално тези, отнасящи се за техническите изисквания, габаритни размери и указания за безопасност.
Стандарти за акумулатори и батерии оловно-киселинни, акумулатори и батерии алкални,които включват общи изисквания и методи за изпитване, изисквания за безопасност, изисквания към продуктите в зависимост от околната среда. Стандарти за горивни клетки и технологии, системи за заряд, поддръжка и контрол на ЕХИТ, автономни захранващи системи и устройства на базата на ЕХИТ

Факти и цифри

31

Нови проекти

268

Публикувани стандарти

0

Срещи

4

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CLC/SR 35

Първични елементи и батерии


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 35

Първични елементи и батерии


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 105

Технология на горивни клетки


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 105

Технология на горивни клетки


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 21X

Вторични елементи и батерии


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 21X

Вторични елементи и батерии


Източник: CENELEC

Активен член

TC 21

Вторични елементи и батерии


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 21

Вторични елементи и батерии


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 35

Първични елементи и батерии


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 35

Първични елементи и батерии


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 21/SC 21A

Вторични елементи и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 21/SC 21A

Вторични елементи и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 105

Технология на горивни клетки


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 105

Технология на горивни клетки


Източник: IEC

Член - наблюдател