Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-61

Изолации и енергийна ефективност на сгради и строителни съоръжения

Активен

Комитет

Татяна Червенкова

Любен Велев

+359 2 817 4573

luben.velev@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на топлоизолационни и хидроизолационни материали, продукти, елементи и системи, прилагани в строителството, в това число: покривни продукти за прекъснато полагане и продукти за облицовка на стени, огъваеми хидроизолационни мушами, подови замазки и материали за тях, асфалтов кит за хидроизолации, повдигнати подове, уплътнения за съединения в строителни конструкции, дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация с определения/изисквания и методи за изпитване, а също така в областта енергийна ефективност на сгради и строителни съоръжения, която включва: проектиране на жилищна среда с методи за изпитване, измерване и изчисление, енергийни характеристики на сгради, топлоизолационни характеристики на сгради, техните елементи и използване на енергията в застроена среда.

Факти и цифри

96

Нови проекти

772

Публикувани стандарти

0

Срещи

19

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 88

Топлоизолационни материали и продукти


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 88

Топлоизолационни материали и продукти


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 89

Топлоизолационни характеристики на сгради и техните елементи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 89

Топлоизолационни характеристики на сгради и техните елементи


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 128

Покривни продукти за прекъснато полагане и продукти за облицовка на стени


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 128

Покривни продукти за прекъснато полагане и продукти за облицовка на стени


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 254

Огъваеми хидроизолационни мушами


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 254

Огъваеми хидроизолационни мушами


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 303

Подови замазки и материали за тях


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 303

Подови замазки и материали за тях


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 314

Асфалтов кит за хидроизолации


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 314

Асфалтов кит за хидроизолации


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 323

Повдигнати подове


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 323

Повдигнати подове


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS B02

Конструкции


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS B02

Конструкции


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 349

Уплътнения за съединения в строителни конструкции


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 349

Уплътнения за съединения в строителни конструкции


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS B09

Директива за енергийни характеристики на сгради (EPBD)


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS B09

Директива за енергийни характеристики на сгради (EPBD)


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 361

Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация. Определения/изисквания и методи за изпитване


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 361

Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация. Определения/изисквания и методи за изпитване


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 371

Енергийни характеристики на сгради


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 371

Енергийни характеристики на сгради


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 163

Топлоизолациoнни характеристики и използване на енергията в застроена среда


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 163

Топлоизолациoнни характеристики и използване на енергията в застроена среда


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 205

Проектиране на жилищна среда


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 205

Проектиране на жилищна среда


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 163/SC 1

Методи за изпитване и измерване


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 163/SC 1

Методи за изпитване и измерване


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 163/SC 2

Методи за изчисляване


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 163/SC 2

Методи за изчисляване


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 163/SC 3

Топлоизолационни продукти


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 163/SC 3

Топлоизолационни продукти


Източник: ISO

Член - наблюдател