Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-60

Газова инфраструктура

Активен

Комитет

Валентин Станчев

Спас Бързаков

+359 2 817 4592

spas.barzakov@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на: - Анализ, транспортиране, добиване, съхраняване, снабдяване, потребление, измерване разхода на природен газ, инсталации и съоръжения за втечнен природен газ и нефт, материали, технически средства, съоръжения и подводни конструкции за нефтената и газовата промишленост; -котли и съдове под налягане; газови турбини, както и апаратура и оборудване за промишлени и геофизични изследвания, нефто-газодобиващо оборудване; оборудване за хидрогеоложко и инженерно-геоложко сондиране; нефтена и газова промишленост и др.

Факти и цифри

65

Нови проекти

724

Публикувани стандарти

0

Срещи

12

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 12

Материали, съоръжения и морски конструкции за нефтената, химическата и газовата промишлености


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 12

Материали, съоръжения и морски конструкции за нефтената, химическата и газовата промишлености


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 108

Уплътнителни материали и смазочни вещества за газови устройства и оборудване


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 108

Уплътнителни материали и смазочни вещества за газови устройства и оборудване


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 109

Котли за централно отопление на газови горива


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 109

Котли за централно отопление на газови горива


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 234

Газова инфраструктура


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 234

Газова инфраструктура


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 235

Регулатори на налягането на газа и свързаните с тях предпазни устройства за пренос и разпределение на газ


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 235

Регулатори на налягането на газа и свързаните с тях предпазни устройства за пренос и разпределение на газ


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 236

Неиндустриални ръчнорегулируеми предпазно отсекателни вентили за газ и особени комбинации от вентили и други продукти


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 236

Неиндустриални ръчнорегулируеми предпазно отсекателни вентили за газ и особени комбинации от вентили и други продукти


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 237

Разходомери за газ


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 237

Разходомери за газ


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 238

Газове за изпитване, налягания за изпитване, категории уреди и видове газови уреди


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 238

Газове за изпитване, налягания за изпитване, категории уреди и видове газови уреди


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 282

Инсталация и съоръжения за втечнен природен газ


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 282

Инсталация и съоръжения за втечнен природен газ


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 326

Превозни средства на природен газ. Зареждане и експлоатация


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 326

Превозни средства на природен газ. Зареждане и експлоатация


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS N21

Газови горива и горивни газове


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS N21

Газови горива и горивни газове


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS S12

Анализ на газ


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS S12

Анализ на газ


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 399

Използване на газови турбини. Безопасност


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 399

Използване на газови турбини. Безопасност


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 67

Материали, съоръжения и морски конструкции за нефтената, химическата и газовата промишлености


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 67

Материали, съоръжения и морски конструкции за нефтената, химическата и газовата промишлености


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 158

Анализ на газове


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 158

Анализ на газове


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 193

Природен газ


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 193

Природен газ


Източник: ISO

Член - наблюдател

CEN/CLC/JTC 6

Водород за енергийни ситеми


Източник: CEN
Активен член от 25.08.2021 г.

CEN/CLC/JTC 6

Водород за енергийни ситеми


Източник: CEN

Активен член от 25.08.2021 г.