Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-59

Ергономия

Активен

Комитет

Верислав Станчев

Галина Аргирова

+359 2 817 4590

galina.argirova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на ергономичните принципи и изисквания за проектиране на системи човек-машина-среда включително машини с цел осигуряване на здравето, безопасността и комфорта на работещия човек и ефективността на тези системи

Факти и цифри

21

Нови проекти

311

Публикувани стандарти

0

Срещи

7

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 122

Ергономия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 122

Ергономия


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 12

Дизайн за всички


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 12

Дизайн за всички


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 159

Ергономия


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 159

Ергономия


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 159/SC 1

Основни ергономични принципи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 159/SC 1

Основни ергономични принципи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 159/SC 3

Антропометрия и биомеханика


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 159/SC 3

Антропометрия и биомеханика


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 159/SC 4

Ергономия на взаимодействието човек-система


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 159/SC 4

Ергономия на взаимодействието човек-система


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 159/SC 5

Ергономия на физичната среда


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 159/SC 5

Ергономия на физичната среда


Източник: ISO

Член - наблюдател