Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-58

Кабелни изделия

Активен

Комитет

Христо Камишев

Венцислав Костов

+359 2 817 4558

vencislav.kostov@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на: неизолирани проводници, силови и контролни кабели, съобщителни кабели, радиочестотни кабели, оптични кабели, инсталационни проводници, емайлирани и намотъчни проводници, кабелна арматура, методи за изпитване, материали и елементи за кабелни изделия

Факти и цифри

66

Нови проекти

1191

Публикувани стандарти

0

Срещи

7

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CLC/SC 46XA

Коаксиални кабели


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 46XA

Коаксиални кабели


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SC 46XC

Многожилни, многочифтови и с четворки съобщителни кабели за предаване на данни


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 46XC

Многожилни, многочифтови и с четворки съобщителни кабели за предаване на данни


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 20

Електрически кабели


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 20

Електрически кабели


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/BTTF 129-1

Проводници от термоустойчиви алуминиеви сплави за въздушни линии


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/BTTF 129-1

Проводници от термоустойчиви алуминиеви сплави за въздушни линии


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 46X

Съобщителни кабели


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 46X

Съобщителни кабели


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 55

Намотъчни проводници


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 55

Намотъчни проводници


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/BTTF 129-2

Комплекти шнурове и такива за взаимосвързвания


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/BTTF 129-2

Комплекти шнурове и такива за взаимосвързвания


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/BTTF 132-1

Алуминиеви проводници със стоманена носеща сърцевина за въздушни електрически линии


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/BTTF 132-1

Алуминиеви проводници със стоманена носеща сърцевина за въздушни електрически линии


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 7X

Проводници за въздушни електрически линии


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 7X

Проводници за въздушни електрически линии


Източник: CENELEC

Активен член

TC 46/SC 46A

Коаксиални кабели


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 46/SC 46A

Коаксиални кабели


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 46/SC 46C

Проводници и симетрични кабели


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 46/SC 46C

Проводници и симетрични кабели


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 20

Електрически кабели


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 20

Електрически кабели


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 46

Кабели, проводници, вълноводи, радиочестотни съединители и принадлежности за съобщения и сигнализация


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 46

Кабели, проводници, вълноводи, радиочестотни съединители и принадлежности за съобщения и сигнализация


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 55

Намотъчни проводници


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 55

Намотъчни проводници


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 7

Проводници за въздушни електрически линии


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 7

Проводници за въздушни електрически линии


Източник: IEC

Член - наблюдател