Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-57

Информационни и комуникационни технологии

Активен

Комитет

Камен Владимиров Рангелов

Ангел Спасов

+359 2 817 4548

Angel.Spasov@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на информационните и комуникационните технологии. Включва: софтуер и хардуер; персонална идентификация; идентификационни карти и устройства; електронен подпис и карти, както и свързани с тях системи и дейности; AIDC технологии; информационни и комуникационни технологии за обучение, образование и квалификация; захранване на съобщителни системи; безопасност на електронни устройства от областта на аудио/видео и информационните технологии и съобщителните технологии; системи за дома и за сгради; оптични линии и оптични кабели; далекосъобщителен обмен на информация между системи; езици за програмирани; компютърна графика; свързване на съоръжения за обмен на информация; сигурност на информацията; съоръжения за офис; кодирани набори от знаци и кодиране; автоматично приемане на данни; обслужване и управление на данни; описание на документи и обработващи езици; потребителски интерфейс; електротехнически аспекти на съобщителните устройства; база данни и електронни съобщения; далекосъобщения, далекосъобщителни мрежи, ИКТ умения и професии, методи за сигурност на ИТ

Факти и цифри

54

Нови проекти

2650

Публикувани стандарти

0

Срещи

19

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 224

Персонална идентификация и свързани с нея персонални устройства със сигурни елементи, системи, операции и лични данни в мултисекторна среда


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 224

Персонална идентификация и свързани с нея персонални устройства със сигурни елементи, системи, операции и лични данни в мултисекторна среда


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 225

AIDC технологии


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 225

AIDC технологии


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 353

Технологии, поддържащи процесите на образование и обучение


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 353

Технологии, поддържащи процесите на образование и обучение


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 304

Информационни и комуникационни технологии. Eвропейски локални изисквания


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 304

Информационни и комуникационни технологии. Eвропейски локални изисквания


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/ETSI/SMCG

Координационна група за интелигентни измервателни уреди


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/ETSI/SMCG

Координационна група за интелигентни измервателни уреди


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 428

Професии за информационни и комуникационни технологии


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 428

Професии за информационни и комуникационни технологии


Източник: CEN

Активен член

CEN/WS ICT

Работен форум по ИКТ умения


Източник: CEN
Активен член

CEN/WS ICT

Работен форум по ИКТ умения


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc

Електронен достъп в рамките на мандат M/376


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc

Електронен достъп в рамките на мандат M/376


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS F12

Системи за обработка на информация


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS F12

Системи за обработка на информация


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 13

Киберсигурност и защита на данни


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 13

Киберсигурност и защита на данни


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 365

Филтриране в интернет съдържание


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 365

Филтриране в интернет съдържание


Източник: CEN

Активен член

CLC/SC 205A

Захранване на съобщителни системи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 205A

Захранване на съобщителни системи


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 108X

Безопасност на електронни устройства в областта на аудио/видео и информационните технологии и съобщителните технологии


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 108X

Безопасност на електронни устройства в областта на аудио/видео и информационните технологии и съобщителните технологии


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 205

Електронни системи в сгради и жилища


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 205

Електронни системи в сгради и жилища


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 215

Електротехнически аспекти на съобщителните устройства


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 215

Електротехнически аспекти на съобщителните устройства


Източник: CENELEC

Активен член

CEN/CLC/ETSI/SMCG

Координационна група за интелигентни измервателни уреди


Източник: CENELEC
Член - наблюдател

CEN/CLC/ETSI/SMCG

Координационна група за интелигентни измервателни уреди


Източник: CENELEC

Член - наблюдател

CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc

Електронен достъп в рамките на мандат M/376


Източник: CENELEC
Член - наблюдател

CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc

Електронен достъп в рамките на мандат M/376


Източник: CENELEC

Член - наблюдател

CEN/SS F12

Системи за обработка на информация


Източник: CENELEC
Член - наблюдател

CEN/SS F12

Системи за обработка на информация


Източник: CENELEC

Член - наблюдател

CEN/CLC/JTC 13

Киберсигурност и защита на данни


Източник: CENELEC
Член - наблюдател

CEN/CLC/JTC 13

Киберсигурност и защита на данни


Източник: CENELEC

Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1/SC 22

Езици за програмиране, техните среди и системни софтуерни интерфейси


Източник: ISO
Активен член

ISO/IEC JTC 1/SC 22

Езици за програмиране, техните среди и системни софтуерни интерфейси


Източник: ISO

Активен член

ISO/IEC JTC 1/SC 23

Носители за цифров запис за обмен и съхранение на информация


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1/SC 23

Носители за цифров запис за обмен и съхранение на информация


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1/SC 27

Методи за сигурност на ИТ


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1/SC 27

Методи за сигурност на ИТ


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1/SC 34

Описание на документи и обработващи езици


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1/SC 34

Описание на документи и обработващи езици


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1/SC 35

Потребителски интерфейс


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1/SC 35

Потребителски интерфейс


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1/SC 40

Управление на ИТ услуги и ръководене на ИТ


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1/SC 40

Управление на ИТ услуги и ръководене на ИТ


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1

Информационни технологии


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1

Информационни технологии


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 21

C++


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 21

C++


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/PC 317

Защита на потребителите: поверителност чрез проектиране на потребителски стоки и услуги


Източник: ISO
Активен член

ISO/PC 317

Защита на потребителите: поверителност чрез проектиране на потребителски стоки и услуги


Източник: ISO

Активен член

TC 108

Безопасност на електронни устройства в областта на аудио/видео и информационните технологии и съобщителните технологии


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 108

Безопасност на електронни устройства в областта на аудио/видео и информационните технологии и съобщителните технологии


Източник: IEC

Член - наблюдател

CLC/TC 205A

Захранване на съобщителни системи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 205A

Захранване на съобщителни системи


Източник: CENELEC

Активен член

ISO/IEC JTC 1/SC 7

Програмиране


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/IEC JTC 1/SC 7

Програмиране


Източник: ISO

Член - наблюдател

CEN/CLC/JTC 21

Изкуствен интелект


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/JTC 21

Изкуствен интелект


Източник: CENELEC

Активен член

CEN/TC 468

Управление и съхранение на цифрово съдържание


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 468

Управление и съхранение на цифрово съдържание


Източник: CEN

Активен член