Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-56

Проектиране на строителни конструкции

Активен

Комитет

проф. Димитър Даков

Цветелин Захариев

+359 2 817 4513

tsvetelin.zahariev@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти за проектиране на строителни конструкции - Еврокодове

Факти и цифри

71

Нови проекти

389

Публикувани стандарти

0

Срещи

18

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 135

Изпълнение на стоманени и алуминиеви конструкции


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 135

Изпълнение на стоманени и алуминиеви конструкции


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 250

Конструктивни Еврокодове


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 250

Конструктивни Еврокодове


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 250/SC 1


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 250/SC 1


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 98

Основи на проектирането на строителни конструкции


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 98

Основи на проектирането на строителни конструкции


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 98/SC 1

Терминология и означения


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 98/SC 1

Терминология и означения


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 98/SC 2

Издръжливост на конструкциите


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 98/SC 2

Издръжливост на конструкциите


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 98/SC 3

Натоварвания, сили и други въздействия


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 98/SC 3

Натоварвания, сили и други въздействия


Източник: ISO

Член - наблюдател

CEN/TC 265

Метални резервоари за съхранение на течности


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 265

Метални резервоари за съхранение на течности


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 344

Стоманени статични складови системи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 344

Стоманени статични складови системи


Източник: CEN

Активен член