Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-55

Руди и скални материали

Активен

Комитет

Румянка Кръстева Недкова

Елена Георгиева

+359 2 817 4594

elena.georgieva@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на руди, концентрати и скални материали и изделия, включително терминология, методи за вземане на проби, химични и физико-химични методи за изпитване, сита, ситов анализ и определяне на геометрични характеристики – зърнометричен състав

Факти и цифри

10

Нови проекти

755

Публикувани стандарти

0

Срещи

15

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 178

Елементи за павиране и бордюри


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 178

Елементи за павиране и бордюри


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 246

Естествени скални материали


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 246

Естествени скални материали


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 341

Геотехнически изследвания и изпитвания


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 341

Геотехнически изследвания и изпитвания


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 24

Характеризиране на частиците, включително пресяване


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 24

Характеризиране на частиците, включително пресяване


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 82

Минно дело


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 82

Минно дело


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 102

Желязна руда и директно редуцирано желязо


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 102

Желязна руда и директно редуцирано желязо


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 183

Медни, оловни, цинкови и никелови руди и концентрати


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 183

Медни, оловни, цинкови и никелови руди и концентрати


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 182

Геотехника


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 182

Геотехника


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 24/SC 4

Основни характеристики на частиците


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 24/SC 4

Основни характеристики на частиците


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 24/SC 8

Изпитвателни сита, пресяване и промишлени филтри


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 24/SC 8

Изпитвателни сита, пресяване и промишлени филтри


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 102/SC 1

Вземане на проби


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 102/SC 1

Вземане на проби


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 102/SC 2

Химични анализи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 102/SC 2

Химични анализи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 102/SC 3

Физични изпитвания


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 102/SC 3

Физични изпитвания


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 319

Карст


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 319

Карст


Източник: ISO

Член - наблюдател