Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-54

Осветителна техника и електроинсталационни изделия

Активен

Комитет

Мони Монев

Поля Велинова

+359 2 817 4548

polya.velinova@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на нормиране на осветлението и методи за определяне на характеристиките му, електрически източници на светлина, осветители, пускорегулираща апаратура, цокли и фасунги за източници на светлина, електроинсталационни изделия

Факти и цифри

124

Нови проекти

1149

Публикувани стандарти

0

Срещи

7

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 169

Светлина и осветление


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 169

Светлина и осветление


Източник: CEN

Активен член

CLC/SR 23

Eлектричиски принадлежности


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 23

Eлектричиски принадлежности


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 23BX

Ключове, кутии и обвивки за битови и подобни цели, постояннотокови щепсели и щепселни кутии и щепсели и щепселни кутии за зареждане на електрически превозни средства, включително техните съединители


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 23BX

Ключове, кутии и обвивки за битови и подобни цели, постояннотокови щепсели и щепселни кутии и щепсели и щепселни кутии за зареждане на електрически превозни средства, включително техните съединители


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 23G

Щепселни съединения за уреди


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 23G

Щепселни съединения за уреди


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 23J

Ключове за електрически уреди


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 23J

Ключове за електрически уреди


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 23B

Щепсели, щепселни кутии и ключове


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 23B

Щепсели, щепселни кутии и ключове


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 23H

Щепсели, щепселни кутии и съединители за промишлени и подобни приложения, и за електромобили


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 23H

Щепсели, щепселни кутии и съединители за промишлени и подобни приложения, и за електромобили


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 34

Лампи и свързани с тях принадлежности


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 34

Лампи и свързани с тях принадлежности


Източник: CENELEC

Активен член

CIE


Източник: ISO
Член - наблюдател

CIE


Източник: ISO

Член - наблюдател

TC 23

Eлектрически принадлежности


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 23

Eлектрически принадлежности


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 23/SC 23B

Щепселни съединения и превключватели


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 23/SC 23B

Щепселни съединения и превключватели


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 23/SC 23G

Щепселни съединения за уреди


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 23/SC 23G

Щепселни съединения за уреди


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 23/SC 23J

Превключватели за уреди


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 23/SC 23J

Превключватели за уреди


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 34/SC 34A

Лампи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 34/SC 34A

Лампи


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 34/SC 34B

Цокли и фасунги на лампи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 34/SC 34B

Цокли и фасунги на лампи


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 34/SC 34C

Приспособления за лампи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 34/SC 34C

Приспособления за лампи


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 34/SC 34D

Осветители


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 34/SC 34D

Осветители


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 23/SC 23H

Щепселни съединения за промишлени и подобни приложения, както и за електрически пътни превозни средства


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 23/SC 23H

Щепселни съединения за промишлени и подобни приложения, както и за електрически пътни превозни средства


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 34

Лампи и устройства към тях


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 34

Лампи и устройства към тях


Източник: IEC

Член - наблюдател