Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-53

Алармени системи

Активен

Комитет

Бакой Бакоев

Мария Геновска

+359 2 817 4560

mariya.genovska@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на алармени системи и сигурно съхраняване на пари, ценности и документи в каси, сейфове и трезори

Факти и цифри

14

Нови проекти

194

Публикувани стандарти

0

Срещи

6

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 263

Сигурно съхраняване на пари, ценности и документи (каси, сейфове и трезори)


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 263

Сигурно съхраняване на пари, ценности и документи (каси, сейфове и трезори)


Източник: CEN

Активен член

CLC/TC 79

Алармени системи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 79

Алармени системи


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/BTTF 133-1

Звукови системи за аварийни цели, които не са част от алармени системи и от системи за откриване на огън


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/BTTF 133-1

Звукови системи за аварийни цели, които не са част от алармени системи и от системи за откриване на огън


Източник: CENELEC

Активен член

TC 79

Алармени системи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 79

Алармени системи


Източник: IEC

Член - наблюдател

ISO/TC 332

Съоръжения за сигурност за финансови институции и търговски организации


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 332

Съоръжения за сигурност за финансови институции и търговски организации


Източник: ISO

Член - наблюдател