Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-49

Електрически уредби за ниско напрежение

Активен

Комитет

Любомир Грънчаров

Мария Геновска

+359 2 817 4560

mariya.genovska@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на електрически уредби в сгради, комплекси от сгради и прилежащите им територии за ниско напрежение и тяхната енергийна ефективност; за защита срещу поражения от електрически ток и за защита срещу поражения от топлинни ефекти; кабелни системи за електрически инсталации; изработване на електрически инсталации; мълниезащита на сгради и външни съоръжения; електромобили, зарядни станции за тях и приспособления за зареждане.

Факти и цифри

86

Нови проекти

380

Публикувани стандарти

0

Срещи

7

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CLC/BTTF 62-3

Изработване на електрически инсталации


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/BTTF 62-3

Изработване на електрически инсталации


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 64

Електрически уредби и защита срещу поражения от електрически ток


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 64

Електрически уредби и защита срещу поражения от електрически ток


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 81X

Мълниезащита


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 81X

Мълниезащита


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 213

Системи за управление на кабели


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 213

Системи за управление на кабели


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 69X

Електрически системи за пътни превозни средства с електрическо задвижване


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 69X

Електрически системи за пътни превозни средства с електрическо задвижване


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 18X

Електрически уредби за кораби и подвижни и неподвижни единици на брега


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 18X

Електрически уредби за кораби и подвижни и неподвижни единици на брега


Източник: CENELEC

Активен член

TC 23/SC 23A

Системи за управление на кабели


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 23/SC 23A

Системи за управление на кабели


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 64

Електрически уредби в сгради и защита срещу поражения от електрически ток


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 64

Електрически уредби в сгради и защита срещу поражения от електрически ток


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 81

Мълниезащита


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 81

Мълниезащита


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 69

Пътни превозни средства с електрическо задвижване и електрокари


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 69

Пътни превозни средства с електрическо задвижване и електрокари


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 18

Електрически уредби за кораби и подвижни и неподвижни единици на брега


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 18

Електрически уредби за кораби и подвижни и неподвижни единици на брега


Източник: IEC

Член - наблюдател