Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-47

Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения

Активен

Комитет

Михаил Недялков

Мария Геновска

+359 2 817 4560

mariya.genovska@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на всички радиосъоръжения, вкл. радиосистеми за връзка с подвижни обекти, системи за телевизионно разпръскване (вкл. студийна, преносна, предавателна и приемна техника), наземни станции за спътникова връзка, потребителски устройства за развлечение и информация, електроакустика и звукозапис, аудио, видео и мултимедийни системи и устройства

Факти и цифри

71

Нови проекти

3577

Публикувани стандарти

0

Срещи

9

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CLC/SR 100

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 100

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 102

Съоръжения използвани в радиосъобщенията за подвижни станции и сателитни съобщителни системи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 102

Съоръжения използвани в радиосъобщенията за подвижни станции и сателитни съобщителни системи


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 103

Предавателни устройства за радиосъобщения


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 103

Предавателни устройства за радиосъобщения


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 110

Устройства с плоски панелни дисплеи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 110

Устройства с плоски панелни дисплеи


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 29

Електроакустика


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 29

Електроакустика


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 46F

Радиочестотни и микровълнови пасивни елементи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 46F

Радиочестотни и микровълнови пасивни елементи


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 206

Потребителски устройства за развлечения и информация и свързани подсистеми


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 206

Потребителски устройства за развлечения и информация и свързани подсистеми


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 209

Кабелни системи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни връзки


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 209

Кабелни системи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни връзки


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 100X

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства и свързаните с тях подсистеми


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 100X

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства и свързаните с тях подсистеми


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 210

Електромагнитна съвместимост (EMC)


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 210

Електромагнитна съвместимост (EMC)


Източник: CENELEC

Активен член

CEN/CLC/WS EGNOSDK

CEN/CENELEC Работно споразумение на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) за упълномощаване за етикетиране и SDK валидиране


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/WS EGNOSDK

CEN/CENELEC Работно споразумение на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) за упълномощаване за етикетиране и SDK валидиране


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 80

Морска навигация и радиосъобщителни устройства и системи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 80

Морска навигация и радиосъобщителни устройства и системи


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/ETSI/JWG DD

Съвместна работна група на ETSI-CENELEC за Цифрово разделяне


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/ETSI/JWG DD

Съвместна работна група на ETSI-CENELEC за Цифрово разделяне


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/BTTF 157-1

Алармени системи за общи извънредни ситуации насочени към обществото


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/BTTF 157-1

Алармени системи за общи извънредни ситуации насочени към обществото


Източник: CENELEC

Активен член

TC 46/SC 46F

Радиочестотни и микровълнови пасивни елементи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 46/SC 46F

Радиочестотни и микровълнови пасивни елементи


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 100

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 100

Аудио, видео и мултимедийни системи и устройства


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 103

Предавателни устройства за радиосъобщения


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 103

Предавателни устройства за радиосъобщения


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 110

Устройства с плоски дисплеи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 110

Устройства с плоски дисплеи


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 29

Електроакустика


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 29

Електроакустика


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 80

Морска навигация и радиосъобщителни устройства и системи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 80

Морска навигация и радиосъобщителни устройства и системи


Източник: IEC

Член - наблюдател

CLC/TC 210


Източник: CEN
Активен член от 24.08.2021 г.

CLC/TC 210


Източник: CEN

Активен член от 24.08.2021 г.