Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-43

Хладилна и криогенна техника

Активен

Комитет

Петър Василев

Антоанета Константинова Божкова

+359 2 817 4583

antoaneta.bozhkova@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на: търговски и професионални хладилни уреди и системи, характеристики, топлообменници за хладилни машини, хладилни инсталации, термопомпи и устройства за климатизиране на въздуха, хладилни системи, техническа безопасност и изисквания за опазване на околната среда, хладилни компресори, криогенни (нискотемпературни) съдове под налягане, криогенна техника, хладилен транспорт, хладилна автоматика, арматура за хладилната и криогенната техника, хладилни и криогенни технологии, безопасност на търговски и професионални хладилни уреди и системи, характеристики, инсталации и системи, климатизатори, изсушители, моторкомпресори, хладилни, термопомпени и криогенни инсталации, изолирани транспортни средства за стоки, чувствителни към температура, с или без устройства за охлаждане и/или отопление

Факти и цифри

39

Нови проекти

300

Публикувани стандарти

0

Срещи

5

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 44

Търговски и професионални хладилни уреди и системи, характеристики и потребление на енергия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 44

Търговски и професионални хладилни уреди и системи, характеристики и потребление на енергия


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 182

Хладилни инсталации, безопасност и изисквания за опазване на околната среда


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 182

Хладилни инсталации, безопасност и изисквания за опазване на околната среда


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 268

Криогенни съдове и специални приложения на водородните технологии


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 268

Криогенни съдове и специални приложения на водородните технологии


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 413

Изолирани транспортни средства за стоки, чувствителни към температура, с или без устройства за охлаждане и/или отопление


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 413

Изолирани транспортни средства за стоки, чувствителни към температура, с или без устройства за охлаждане и/или отопление


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 86

Охлаждане и климатизиране на въздух


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 86

Охлаждане и климатизиране на въздух


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 220

Криогенни съдове


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 220

Криогенни съдове


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 86/SC 1

Безопасност и изисквания за опазване на околната среда на хладилни системи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 86/SC 1

Безопасност и изисквания за опазване на околната среда на хладилни системи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 86/SC 4

Изпитване и номинални параметри на хладилни компресори


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 86/SC 4

Изпитване и номинални параметри на хладилни компресори


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 86/SC 6

Изпитване и номинални параметри на климатизатори и термопомпи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 86/SC 6

Изпитване и номинални параметри на климатизатори и термопомпи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 86/SC 7

Изпитване и номинални параметри на търговски хладилни витрини


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 86/SC 7

Изпитване и номинални параметри на търговски хладилни витрини


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 86/SC 8

Хладилни агенти и смазочни масла в хладилната техника


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 86/SC 8

Хладилни агенти и смазочни масла в хладилната техника


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 197

Водородни технологии


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 197

Водородни технологии


Източник: ISO

Член - наблюдател