Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-42

Корозия и защита от корозия

Активен

Комитет

Любомир Вучков

Силвия Самичкова

+359 2 817 4569

silvia.samichkova@bds-bg.org

Химия, храни и текстил

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на: защита на металите от корозия, метални и други неорганични покрития, катодни, анодни, галванични, хроматно-конверсионни и електроотложени покрития, термини и определения, повърхностна обработка, общи изисквания към разрушаващите методи за измерване на дебелината на покритията, ускорени корозионни изпитвания, методи за изпитване на адхезия и контрол на здравината на сцепление, корозионни изпитвания в естествени и изкуствени атмосферни условия, оценка на питингова корозия, определяне на устойчивост към интеркристална корозия и корозия под напрежение

Факти и цифри

13

Нови проекти

432

Публикувани стандарти

0

Срещи

6

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 219

Катодна защита


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 219

Катодна защита


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 262

Метални и други неорганични покрития, включително за корозионна защита и корозионно изпитване на метали и сплави


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 262

Метални и други неорганични покрития, включително за корозионна защита и корозионно изпитване на метали и сплави


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 360

Системи за покритие на химическа апаратура и инсталации срещу корозия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 360

Системи за покритие на химическа апаратура и инсталации срещу корозия


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 107

Метални и други неорганични покрития


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 107

Метални и други неорганични покрития


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 156

Корозия на металите и сплавите


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 156

Корозия на металите и сплавите


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 107/SC 3

Електролитни покрития и сродни финишни покрития


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 107/SC 3

Електролитни покрития и сродни финишни покрития


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 107/SC 4

Горещи покрития (поцинковане, и т.н.)


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 107/SC 4

Горещи покрития (поцинковане, и т.н.)


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 107/SC 7

Изпитвания на корозия


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 107/SC 7

Изпитвания на корозия


Източник: ISO

Член - наблюдател