Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-41

Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника

Активен

Комитет

Никола Калоянов

Антоанета Константинова Божкова

+359 2 817 4583

antoaneta.bozhkova@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Публични документи

Обект и област на приложение

Отоплителни уреди за помещения, промишлени вентилатори, чисти стаи, слънчева енергия, слънчеви колектори, топлообменници, устройства за климатизиране на въздуха, устройства за отопление на помещения с централен източник на топлина, вентилация на сгради, разпределение на разходите за отопление, техника на термичните процеси, въздушни филтри за вентилация на помещения, пречиствателна техника, отоплителни системи в сгради, оранжерии, технология на чистите помещения, автоматизация, регулиране и техническо управление на инсталации в сгради, кожухотръбни котли, фабрични тръбопроводни системи за топлофикацията, индустриални термични процеси – безопасност, промишлени вентилатори, вентилационни системи от странични завеси - безопасност

Факти и цифри

82

Нови проекти

742

Публикувани стандарти

0

Срещи

12

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 107

Предварително, фабрично изработени и сглобени тръбопроводни системи за централно отопление и охлаждане


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 107

Предварително, фабрично изработени и сглобени тръбопроводни системи за централно отопление и охлаждане


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 113

Термопомпи и агрегати за климатизиране на въздух


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 113

Термопомпи и агрегати за климатизиране на въздух


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 130

Устройства за отопление и/или охлаждане на помещения без вътрешни топлинни източници


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 130

Устройства за отопление и/или охлаждане на помещения без вътрешни топлинни източници


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 156

Вентилация на сгради


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 156

Вентилация на сгради


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 171

Разпределение на разходите за отопление


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 171

Разпределение на разходите за отопление


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 186

Индустриални термични процеси. Безопасност


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 186

Индустриални термични процеси. Безопасност


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 195

Оборудване за пречистване на въздух и други газове


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 195

Оборудване за пречистване на въздух и други газове


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 228

Отоплителни системи и охлаждащи системи в сгради на основата на вода


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 228

Отоплителни системи и охлаждащи системи в сгради на основата на вода


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 243

Технология на чистите помещения


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 243

Технология на чистите помещения


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 247

Автоматизация, регулиране и техническо управление на инсталации в сгради


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 247

Автоматизация, регулиране и техническо управление на инсталации в сгради


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 269

Кожухотръбни и водотръбни котли


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 269

Кожухотръбни и водотръбни котли


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 284

Оранжерии


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 284

Оранжерии


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 312

Топлинни слънчеви системи и техните съставни части


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 312

Топлинни слънчеви системи и техните съставни части


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 110

Топлообменници


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 110

Топлообменници


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 422

Вентилационни завеси. Безопасност


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 422

Вентилационни завеси. Безопасност


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 356

Промишлени вентилатори. Изисквания за безопасност


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 356

Промишлени вентилатори. Изисквания за безопасност


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 180

Слънчева енергия


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 180

Слънчева енергия


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 209

Чисти помещения и свързаната с тях контролирана околна среда


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 209

Чисти помещения и свързаната с тях контролирана околна среда


Източник: ISO

Член - наблюдател