Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-38

Въртящи се електрически машини

Активен

Комитет

Захари Зарков

Десислава Божкова

+359 2 817 4557

desislava.bozhkova@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти, които определят техническите изисквания към въртящи се електрически машини и правилата за тяхното използване, а също и стандарти, отнасящи се за механичните вибрации на тези машини;
Стандарти за ръчни и преносими електроинструменти;
Стандарти, свързани с термините, общите изисквания и спецификационните листа на отделни видове изолационни материали, методи за изпитване;
Стандарти, които обхващат методите за оценяване и квалифициране на електроизолационните материали и системи;
Стандарти, които обхващат общите изисквания към конструкцията и изпитванията на електрическа апаратура за потенциално експлозивни атмосфери и специфичните изисквания към конструкцията и изпитването на електрическа апаратура, с вид на защита "о"(потопени в масло), с вид на защита "q"(напълнени с кварцов пясък), електрическа апаратура с взривонепроницаема обвивка, с вид на защита "d", с вид на защита "n", с вид на защита "p", включително и тази с вътрешен източник на възпламеними газове и пари, електрическа апаратура със собствена безопасност, с вид на защита "i", електрическа апаратура с повишена безопасност, с вид на защита "е" и електрическа апаратура с видове на защита за използване при наличие на горими прахове;
Стандарти, които обхващат електрическата апаратура за откриването и измерването на горими газове за използването им в индустриални и търговски потенциално експлозивни атмосфери;
Правила за инсталиране на електрическа апаратура в потенциално експлозивна атмосфера;
Стандарти, отнасящи се за електрическа апаратура за откриване на газ или пари и която осигурява индикация, аларма и/или други функции на изхода

Факти и цифри

142

Нови проекти

1197

Публикувани стандарти

0

Срещи

5

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CLC/SC 31-1

Правила за инсталиране


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 31-1

Правила за инсталиране


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SC 31-2

Взривонепроницаеми обвивки, вид "d"


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 31-2

Взривонепроницаеми обвивки, вид "d"


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SC 31-3

Апаратура и системи със собствена безопасност "i"


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 31-3

Апаратура и системи със собствена безопасност "i"


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SC 31-4

Повишена безопасност, вид "e"


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 31-4

Повишена безопасност, вид "e"


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SC 31-5

Апаратура с вид на защита "n"


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 31-5

Апаратура с вид на защита "n"


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SC 31-7

Под налягане и други техники


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 31-7

Под налягане и други техники


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SC 31-8

Електростатично боядисване и крайни съоръжения


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 31-8

Електростатично боядисване и крайни съоръжения


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SC 31-9

Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, използвани в индустриални и търговски потенциално експлозивни атмосфери


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SC 31-9

Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, използвани в индустриални и търговски потенциално експлозивни атмосфери


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 112

Оценяване и квалифициране на електроизолационни материали и системи


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 112

Оценяване и квалифициране на електроизолационни материали и системи


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/SR 15

Твърди електроизолационни материали


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 15

Твърди електроизолационни материали


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 2

Въртящи се машини и механизми


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 2

Въртящи се машини и механизми


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 204

Безопасност на електростатични боядисани и крайни съоръжения


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 204

Безопасност на електростатични боядисани и крайни съоръжения


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 216

Детектори за откриване на газ


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 216

Детектори за откриване на газ


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 116

Безопасност на електроинструменти


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 116

Безопасност на електроинструменти


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 31

Електрическа апаратура за потенциално експлозивни атмосфери


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 31

Електрическа апаратура за потенциално експлозивни атмосфери


Източник: CENELEC

Активен член

TC 2

Въртящи се машини и механизми


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 2

Въртящи се машини и механизми


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 15

Твърди електроизолационни материали


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 15

Твърди електроизолационни материали


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 31

Електрически съоръжения за експлозивни атмосфери


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 31

Електрически съоръжения за експлозивни атмосфери


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 112

Оценяване и квалифициране на електроизолационни материали и системи


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 112

Оценяване и квалифициране на електроизолационни материали и системи


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 116

Безопасност на електроинструменти


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 116

Безопасност на електроинструменти


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 31/SC 31J

Класификация на опасни райони и изисквания към монтирането


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 31/SC 31J

Класификация на опасни райони и изисквания към монтирането


Източник: IEC

Член - наблюдател