Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-37

Леки метали и техните сплави

Активен

Комитет

Румяна Любенова Лазарова

Елена Георгиева

+359 2 817 4594

elena.georgieva@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на леките метали (алуминий, магнезий, титан), отнасящи се до класификация, терминология, спецификация за метали и сплави, спецификация за продукти от леки метали и сплави, методи за вземане на проби, методи за изпитване на химичен състав, механични, физични и технологични свойства

Факти и цифри

11

Нови проекти

391

Публикувани стандарти

0

Срещи

4

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 132

Алуминий и алуминиеви сплави


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 132

Алуминий и алуминиеви сплави


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 190

Леярски технологии


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 190

Леярски технологии


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 79

Леки метали и техните сплави


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 79

Леки метали и техните сплави


Източник: ISO

Член - наблюдател