Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-35

Повърхностноактивни вещества и препарати на тяхна база

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на повърхностно активни вещества (ПАВ); препарати за битова химия (в т.ч. Течни и прахообразни перилни, миещи, почистващи препарати и суровини за тях); сапуни и сапунени препарати и суровини за тях; спомагателни средства на база ПАВ за промишлеността; ПАВ за промишлеността

Факти и цифри

0

Нови проекти

0

Публикувани стандарти

0

Срещи

0

Членове