Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-34

Управление на качеството и оценяване на съответствието

Активен

Комитет

Невена Коларова

Петър Лозев

+359 2 817 4539

petar.lozev@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на управлението на качеството и осигуряване на съответствието, социалната отговорност и управлението на риска, аутсорсинга, управлението на активите, системи за управление на антикорупционни действия, системи за управление на здравни услуги, системи за управление на професионално здраве и безопасност, системи за управление в организациите, предоставящи обучение.

Факти и цифри

28

Нови проекти

271

Публикувани стандарти

0

Срещи

42

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/SS F20

Осигуряване на качеството


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS F20

Осигуряване на качеството


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 362

Здравни услуги. Системи за управление на качеството


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 362

Здравни услуги. Системи за управление на качеството


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 348

Фасилити мениджмънт


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 348

Фасилити мениджмънт


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 1

Критерии за органи за оценка на съответствието


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 1

Критерии за органи за оценка на съответствието


Източник: CEN

Активен член

ISO/CASCO

Комитет за оценка на съответствието


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/CASCO

Комитет за оценка на съответствието


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 176

Управление на качеството и осигуряване на качеството


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 176

Управление на качеството и осигуряване на качеството


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 262

Управление на риска


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 262

Управление на риска


Източник: ISO

Активен член

ISO/PC 288

Системи за управление на образователните организации – Изисквания с указания за прилагане


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/PC 288

Системи за управление на образователните организации – Изисквания с указания за прилагане


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 251

Управление на активи


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 251

Управление на активи


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 283

Системи за управление на професионално здраве и безопасност


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 283

Системи за управление на професионално здраве и безопасност


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 176/SC 1

Понятия и терминология


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 176/SC 1

Понятия и терминология


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 176/SC 2

Системи по качество


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 176/SC 2

Системи по качество


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 176/SC 3

Поддържащи технологии


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 176/SC 3

Поддържащи технологии


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 267

Фасилити мениджмънт


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 267

Фасилити мениджмънт


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 309

Управление на организациите


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 309

Управление на организациите


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 260

Управление на човешките ресурси


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 260

Управление на човешките ресурси


Източник: ISO

Член - наблюдател

CEN/SS S29

Социална отговорност


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS S29

Социална отговорност


Източник: CEN

Активен член