Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-33

Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост

Активен

Комитет

Калин Симеонов

Величка Александрова

+359 2 817 4589

velichka.aleksandrova@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на обли и фасонирани дървени материали, дървени конструкции и дървесни плочи, мебели, средства за защита на дървесината, твърди биогорива като дървени пелети, брикети и дърва за огрев. Включва терминология, изисквания към материалите, изисквания за безопасност на конструкциите, класификации по качество, класификации по външен вид на материалите, методи за изпитване.

Факти и цифри

83

Нови проекти

1327

Публикувани стандарти

0

Срещи

12

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 38

Трайност на дървесината и на получените от нея материали


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 38

Трайност на дървесината и на получените от нея материали


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 112

Плочи дървесни


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 112

Плочи дървесни


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 124

Дървени конструкции


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 124

Дървени конструкции


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 175

Обли и фасонирани дървени материали


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 175

Обли и фасонирани дървени материали


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 207

Мебели


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 207

Мебели


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 335

Твърди биогорива


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 335

Твърди биогорива


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 364

Високи столове и учебни столове тип стълби


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 364

Високи столове и учебни столове тип стълби


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS H22

Запалки за пушачи и кибрит


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS H22

Запалки за пушачи и кибрит


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 87

Корк


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 87

Корк


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 89

Дървесни плочи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 89

Дървесни плочи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 136

Мебели


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 136

Мебели


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 165

Дървени конструкции


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 165

Дървени конструкции


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 218

Дървен материал


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 218

Дървен материал


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 238

Твърди биогорива


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 238

Твърди биогорива


Източник: ISO

Член - наблюдател