Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-32

Селскостопански и хранителни продукти

Активен

Комитет

гл. ас. инж. Десислава Гюрова

Мария Христова

+359 2 817 4588

maria.hristova@bds-bg.org

Химия, храни и текстил

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация на плодови и зеленчукови продукти, маслодайни семена, растителни и животински мазнини и масла и техните продукти, зърнено-житни култури и зърнени продукти, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, насоки за прилагане на диагностични методи и контрол на качеството на диагностични реагенти, използвани за здравеопазване на животните, данни за храните, устойчив добив и проследимост на какао, фуражи, методи за вземане на проби и анализ на хранителни продукти, хоризонтални микробиологични методи за храни и фуражи, хранителни добавки и диетични продукти, хоризонтални и вертикални валидирани аналитични методи за потвърждаване на автентичността на храните, аналитични методи за откриване на специфични матрици (например анализ на пчелен прашец в пчелни продукти), сертификация и системи за управление на безопасността на хранителните продукти, тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари и течности за електронни цигари.

Факти и цифри

68

Нови проекти

3155

Публикувани стандарти

0

Срещи

19

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 275

Анализ на хранителни продукти. Хоризонтални методи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 275

Анализ на хранителни продукти. Хоризонтални методи


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 302

Мляко и млечни продукти. Методи за вземане на проби и анализирането им


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 302

Мляко и млечни продукти. Методи за вземане на проби и анализирането им


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 307

Маслодайни семена, растителни и животински мазнини и масла и техните суб-продукти. Методи за вземане на проби и анализ


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 307

Маслодайни семена, растителни и животински мазнини и масла и техните суб-продукти. Методи за вземане на проби и анализ


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 327

Фуражи. Методи за вземане на проби и анализ


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 327

Фуражи. Методи за вземане на проби и анализ


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 338

Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 338

Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 401

Цигари с намалена способност за изгаряне


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 401

Цигари с намалена способност за изгаряне


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS C01

Хранителни продукти


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS C01

Хранителни продукти


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS C10

Нишесте


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS C10

Нишесте


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 437

Електронни цигари и течности за електронни цигари


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 437

Електронни цигари и течности за електронни цигари


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 174

Плодови и зеленчукови сокове. Методи за анализ


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 174

Плодови и зеленчукови сокове. Методи за анализ


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 387

Данни за храните


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 387

Данни за храните


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 415

Устойчив добив и проследимост на какао


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 415

Устойчив добив и проследимост на какао


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 460

Автентичност на храните


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 460

Автентичност на храните


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 463

Mикробиология на хранителната верига


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 463

Mикробиология на хранителната верига


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 34

Хранителни продукти


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 34

Хранителни продукти


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 93

Нишесте (включително съпътстващи продукти)


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 93

Нишесте (включително съпътстващи продукти)


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 126

Тютюн и тютюневи изделия


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 126

Тютюн и тютюневи изделия


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 5

Мляко и млечни продукти


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 5

Мляко и млечни продукти


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 15

Кафе


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 15

Кафе


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 126/SC 1

Физични изпитвания и определяне на размерите


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 126/SC 1

Физични изпитвания и определяне на размерите


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 126/SC 2

Тютюн на листа


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 126/SC 2

Тютюн на листа


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 3

Плодове и зеленчуци и производните им продукти


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 3

Плодове и зеленчуци и производните им продукти


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 4

Зърнено-житни и зърнено-бобови продукти


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 4

Зърнено-житни и зърнено-бобови продукти


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 6

Месо, птици, риба, яйца и техните продукти


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 6

Месо, птици, риба, яйца и техните продукти


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 8

Чай


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 8

Чай


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 10

Фуражи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 10

Фуражи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 11

Животински и растителни мазнини и масла


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 11

Животински и растителни мазнини и масла


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 12

Сензорен анализ


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 34/SC 12

Сензорен анализ


Източник: ISO

Член - наблюдател

CEN/TC 453

Хранителни добавки и диетични продукти


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 453

Хранителни добавки и диетични продукти


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 469

Диагностични анализи, свързани със здравеопазването на животните


Източник: CEN
Активен член от 16.05.2022 г.

CEN/TC 469

Диагностични анализи, свързани със здравеопазването на животните


Източник: CEN

Активен член от 16.05.2022 г.