Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-31

Кранове, телфери и съоръжения за непрекъснат транспорт на товари

Активен

Комитет

Лъчезар Ненков Лазов

Светлана Гюрджилова

+359 2 817 4591

svetlana.gurjilova@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на крановете и телферите и свързаните с тях съоръжения за повдигане и преместване на окачени товари посредством товарозахващащи приспособления. Стандарти относно терминология, безопасност, общи принципи на проектиране, изпитвания, поддържане и работа

Факти и цифри

78

Нови проекти

426

Публикувани стандарти

0

Срещи

7

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 147

Кранове. Безопасност


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 147

Кранове. Безопасност


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 149

Трансманипулатори


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 149

Трансманипулатори


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 168

Вериги,въжета, тъкани ленти, сапани и принадлежности. Безопасност


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 168

Вериги,въжета, тъкани ленти, сапани и принадлежности. Безопасност


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 148

Съоръжения и системи за непрекъснат транспорт. Безопасност


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 148

Съоръжения и системи за непрекъснат транспорт. Безопасност


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 96

Кранове


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 96

Кранове


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 111

Вериги от кръгла стомана (кръглозвенни), верижни сапани, елементи и принадлежности


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 111

Вериги от кръгла стомана (кръглозвенни), верижни сапани, елементи и принадлежности


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 6

Самоходни кранове


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 6

Самоходни кранове


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 7

Кулокранове


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 7

Кулокранове


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 2

Терминология


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 2

Терминология


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 3

Избор на телени въжета


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 3

Избор на телени въжета


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 4

Методи за изпитване


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 4

Методи за изпитване


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 5

Използване, експлоатация и техническо обслужване


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 5

Използване, експлоатация и техническо обслужване


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 8

Стрелови кранове


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 8

Стрелови кранове


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 9

Мостови и козлови кранове


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 96/SC 9

Мостови и козлови кранове


Източник: ISO

Член - наблюдател