Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-30

Заваряване на материалите

Активен

Комитет

Георги Саев

Снежана Петрова

+359 2 817 4542

snezhana.petrova@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на всички методи на заваряване и свързаните със заваряването процеси в т.ч. Стандарти за терминология, определения и графично изображение на заваръчните шевове върху чертежите, заваръчни съоръжения и инструменти, заваръчни материали,правила и методи за заваряване, методи за изпитване и контрол, проектиране и пресмятане на заварени конструкции, квалификация на персонала и изисквания за безопасност при работа

Факти и цифри

77

Нови проекти

828

Публикувани стандарти

0

Срещи

13

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 121

Заваряване и сродни процеси


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 121

Заваряване и сродни процеси


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 240

Термично пръскане и термично напръскани покрития


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 240

Термично пръскане и термично напръскани покрития


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 44

Заваряване и сродни процеси


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 44

Заваряване и сродни процеси


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 3

Заваръчни допълнителни материали


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 3

Заваръчни допълнителни материали


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 5

Изпитване и контрол на заваръчни шевове


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 5

Изпитване и контрол на заваръчни шевове


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 6

Електросъпротивително заваряване и сродно механично съединяване


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 6

Електросъпротивително заваряване и сродно механично съединяване


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 7

Представяне и термини


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 7

Представяне и термини


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 8

Оборудване за газово заваряване, рязане и сродни процеси


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 8

Оборудване за газово заваряване, рязане и сродни процеси


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 10

Управление на качеството в областта на заваряването


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 10

Управление на качеството в областта на заваряването


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 11

Изисквания за квалификация на персонала при заваряване и сродни процеси


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 11

Изисквания за квалификация на персонала при заваряване и сродни процеси


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 12

Материали за спояване с мек припой


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 44/SC 12

Материали за спояване с мек припой


Източник: ISO

Член - наблюдател