Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-28

Метрология

Активен

Комитет

проф. д-р инж. Димитър Иванов Дяков

Галина Аргирова

+359 2 817 4590

galina.argirova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти, касаещи всички теоретически и практически аспекти, отнасящи се до измерванията, неопределеността на измерванията, средства за измерване, методите за измерване, методите за калибриране на средства за измерване, величини и единици за измерване, характеристики на измервателните уреди, сравнителни материали, изисквания към геометрията на продукти (GPS) и др.

Факти и цифри

51

Нови проекти

920

Публикувани стандарти

0

Срещи

27

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 92

Водомери


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 92

Водомери


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 176

Средства за измерване на термална енергия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 176

Средства за измерване на термална енергия


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 290

Изисквания към размерите и геометрията на продукти и проверка


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 290

Изисквания към размерите и геометрията на продукти и проверка


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 318

Хидрометрия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 318

Хидрометрия


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS F02

Единици и означения


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS F02

Единици и означения


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS F05

Средства за измерване


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS F05

Средства за измерване


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JWG NAWI

Везни с неавтоматично действие


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JWG NAWI

Везни с неавтоматично действие


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 141

Манометри. Термометри. Средства за измерване и/или запис на температурата във веригата за охлаждане


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 141

Манометри. Термометри. Средства за измерване и/или запис на температурата във веригата за охлаждане


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 244

Измерване потока на флуиди в закрити канали


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 244

Измерване потока на флуиди в закрити канали


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS I03

Допуски и сглобки


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS I03

Допуски и сглобки


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 294

Комуникационни системи за дистанционно отчитане


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 294

Комуникационни системи за дистанционно отчитане


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 423

Средства за измерване и/или запис на температурата във веригата за охлаждане


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 423

Средства за измерване и/или запис на температурата във веригата за охлаждане


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 18

Везни с неавтоматично действие


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 18

Везни с неавтоматично действие


Източник: CEN

Активен член

CLC/SR 25

Величини и единици


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 25

Величини и единици


Източник: CENELEC

Активен член

CEN/CLC/JWG NAWI

Везни с неавтоматично действие


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/JWG NAWI

Везни с неавтоматично действие


Източник: CENELEC

Активен член

CEN/CLC/JTC 18

Везни с неавтоматично действие


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/JTC 18

Везни с неавтоматично действие


Източник: CENELEC

Активен член

ISO/TC 12

Величини и единици


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 12

Величини и единици


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 30

Измерване потока на флуиди в закрити канали


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 30

Измерване потока на флуиди в закрити канали


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 113

Хидрометрия


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 113

Хидрометрия


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 213

Изисквания към размерите и геометрията на продукти и проверка


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 213

Изисквания към размерите и геометрията на продукти и проверка


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 30/SC 2

Устройства за диференциално налягане


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 30/SC 2

Устройства за диференциално налягане


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 30/SC 5

Скоростни и масови методи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 30/SC 5

Скоростни и масови методи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 30/SC 7

Обемни методи, включващи водомери


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 30/SC 7

Обемни методи, включващи водомери


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 113/SC 2

Устройства за измерване на дебит


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 113/SC 2

Устройства за измерване на дебит


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 113/SC 5

Средства за измерване, оборудване и управление на данни


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 113/SC 5

Средства за измерване, оборудване и управление на данни


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/REMCO

Комитет за референтни материали


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/REMCO

Комитет за референтни материали


Източник: ISO

Член - наблюдател

TC 25

Величини и единици


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 25

Величини и единици


Източник: IEC

Член - наблюдател

ISO/TC 334

Референтни материали


Източник: ISO
Член - наблюдател от 7.07.2021 г.

ISO/TC 334

Референтни материали


Източник: ISO

Член - наблюдател от 7.07.2021 г.