Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-24

Безразрушителен (неразрушаващ) контрол

Активен

Комитет

Йордан Николаев Мирчев

Снежана Петрова

+359 2 817 4542

snezhana.petrova@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на: изпитванията /контрола/ без разрушаване на материали, продукти, конструкции, съоръжения и процеси, термини и определения, методи, методики и изисквания към средствата за контрол, апаратурата и квалификация на персонала

Факти и цифри

15

Нови проекти

310

Публикувани стандарти

0

Срещи

12

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 138

Изпитване без разрушаване


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 138

Изпитване без разрушаване


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 135

Изпитване без разрушаване


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 135

Изпитване без разрушаване


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 2

Повърхностни методи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 2

Повърхностни методи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 3

Ултразвуково изпитване


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 3

Ултразвуково изпитване


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 4

Изпитване с вихрови токове


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 4

Изпитване с вихрови токове


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 5

Радиографично изпитване


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 5

Радиографично изпитване


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 7

Квалификация на персонала


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 7

Квалификация на персонала


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 8

Термографично изпитване


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 8

Термографично изпитване


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 6

Изпитване на херметичност (за теч)


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 6

Изпитване на херметичност (за теч)


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 9

Изпитване с акустична емисия


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 135/SC 9

Изпитване с акустична емисия


Източник: ISO

Член - наблюдател