Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-20

Тежки цветни метали и сплави

Активен

Комитет

Пенчо Лесидренски

Елена Георгиева

+359 2 817 4594

elena.georgieva@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на тежки цветни метали и сплави, благородни и съпътстващи металии, с изключение на леките метали (алуминий, титан и магнезий), включваща изисквания към недеформирани, деформирани и лети продукти - материали, означения, терминология, условия на доставка, изисквания към механичните и технологичните характеристики, размерите и допустимите отклонения и методите за изпитване.

Факти и цифри

12

Нови проекти

711

Публикувани стандарти

0

Срещи

4

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 133

Мед и медни сплави


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 133

Мед и медни сплави


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 209

Цинк и цинкови сплави


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 209

Цинк и цинкови сплави


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 220

Калай и калаени сплави


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 220

Калай и калаени сплави


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 283

Благородни метали. Приложение в бижутерски и сродни продукти


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 283

Благородни метали. Приложение в бижутерски и сродни продукти


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 306

Олово и оловни сплави


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 306

Олово и оловни сплави


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS M14

Никел


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS M14

Никел


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS M21

Благородни метали. Приложение в бижутерски и сродни продукти


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS M21

Благородни метали. Приложение в бижутерски и сродни продукти


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 410

Доверие на потребителите и номенклатура в диамантената индустрия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 410

Доверие на потребителите и номенклатура в диамантената индустрия


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 18

Цинк и цинкови сплави


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 18

Цинк и цинкови сплави


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 26

Мед и медни сплави


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 26

Мед и медни сплави


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 174

Ювелирно дело (бижутерия)


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 174

Ювелирно дело (бижутерия)


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 155

Никел и никелови сплави


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 155

Никел и никелови сплави


Източник: ISO

Член - наблюдател