Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-17

Черна металургия

Активен

Комитет

Кирил Минчев

Катя Соколова

+359 2 817 4593

katia.sokolova@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на чугун, стомана, феросплави и металургични изделия от черни метали-термини и определения, класификация и означение, марки и технически изисквания, размери и допустими отклонения, химичен анализ, методи за вземане на проби и изпитвания

Факти и цифри

75

Нови проекти

1389

Публикувани стандарти

0

Срещи

13

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 190

Леярски технологии


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 190

Леярски технологии


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 203

Чугунени тръби, фитинги и техните съединения


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 203

Чугунени тръби, фитинги и техните съединения


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 342

Метални маркучи, комплектовани маркучи, гофрирани и разширяеми съединения


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 342

Метални маркучи, комплектовани маркучи, гофрирани и разширяеми съединения


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 459/SC 12

Общи въпроси


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 459/SC 12

Общи въпроси


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 459/SC 2

Методи за химичен анализ на чугун и стомана


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 459/SC 2

Методи за химичен анализ на чугун и стомана


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 459/SC 3

Конструкционни стомани, различни от армировъчни


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 459/SC 3

Конструкционни стомани, различни от армировъчни


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 459/SC 4

Стомани за армиране на бетон и за предварително напрягане


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 459/SC 4

Стомани за армиране на бетон и за предварително напрягане


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 459/SC 5

Стомани за термообработка, легирани стомани, автоматни стомани и корозионноустойчиви стомани


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 459/SC 5

Стомани за термообработка, легирани стомани, автоматни стомани и корозионноустойчиви стомани


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 459/SC 6

Валцдрат и телове


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 459/SC 6

Валцдрат и телове


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 459/SC 7

Стомани за използване под налягане


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 459/SC 7

Стомани за използване под налягане


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 459/SC 8

Стоманени листове и ленти с електротехническо приложение


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 459/SC 8

Стоманени листове и ленти с електротехническо приложение


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 459/SC 9

Плоски продукти със и без покритие, предназначени за студено формуване


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 459/SC 9

Плоски продукти със и без покритие, предназначени за студено формуване


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 459/SC 10

Стоманени тръби и фитинги от чугун и стомана


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 459/SC 10

Стоманени тръби и фитинги от чугун и стомана


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 459/SC 11

Стоманени отливки и изковки


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 459/SC 11

Стоманени отливки и изковки


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 5

Тръби от черни метали и метални фитинги


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 5

Тръби от черни метали и метални фитинги


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 17

Стомана


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 17

Стомана


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 25

Леярски чугун и чугун за преработка


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 25

Леярски чугун и чугун за преработка


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 132

Феросплави


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 132

Феросплави


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 5/SC 2

Чугунени тръби, фитинги и техните съединения


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 5/SC 2

Чугунени тръби, фитинги и техните съединения


Източник: ISO

Член - наблюдател