Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-16

Архивна, библиотечна и информационна дейност

Активен

Комитет

Биляна Андреева Яврукова

Десислава Гуленова

+359 2 817 4581

desislava.gulenova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на архивната, библиотечната и информационна дейност. Стандартизация на практики, свързани с библиотеки, информационни центрове, издателства, архиви, музеи, както и с управлението на записи, индексирането, кодирането на имена и езици. Стандартизация в областта на анализа на печатните медии и изисквания към услугата. Стандартизиране на принципи, методи и приложения, свързани с терминологията и други езици, съдържанието на ресурси в контекста на многоезична комуникация и културното многообразие

Факти и цифри

22

Нови проекти

284

Публикувани стандарти

0

Срещи

13

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

ISO/TC 46

Информация и документация


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 46

Информация и документация


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 46/SC 4

Техническа съвместимост


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 46/SC 4

Техническа съвместимост


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 46/SC 8

Качество - Статистика и оценка на изпълнението


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 46/SC 8

Качество - Статистика и оценка на изпълнението


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 46/SC 9

Идентификация и описание


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 46/SC 9

Идентификация и описание


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 46/SC 10

Изисквания към запазването на документи и условия за съхранение


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 46/SC 10

Изисквания към запазването на документи и условия за съхранение


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 46/SC 11

Архиви/управление на записи


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 46/SC 11

Архиви/управление на записи


Източник: ISO

Активен член

CEN/SS F17


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS F17


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 376

Анализ на печатните медии


Източник: CEN
Активен член от 31.05.2022 г.

CEN/TC 376

Анализ на печатните медии


Източник: CEN

Активен член от 31.05.2022 г.