Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-15

Опазване на околната среда

Активен

Комитет

Вера Цветанова Павлова

Екатерина Георгиева Славова

+359 2 817 4579

ekaterina.slavova@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на:
- Управлението на околната среда, включително системи и средства за управление на околната среда, дефиниране на термини и определения; оценка на жизнения цикъл на продуктите, екоетикитиране, характеризиране на околната среда и др.;
- Качество на въздуха, включително дефиниране на термини, вземане на проби, методи за характеризиране качеството на въздух на околна среда, въздух в затворени пространства и в работни помещения, определяне на ефективността на системите за очистване на газове и др.
- Качество на водата, включително дефиниране на термини, вземане на проби, методи за характеризиране качеството на водата;
- Качество на почвите, включително дефиниране на термини, класификация на почвите, измерване и отчитане на характеристиките и пр.
- Характеризиране и класифициране на отпадъците; методи за вземане на проби от отпадъци, физични, химични и биологични анализи и др.

Факти и цифри

68

Нови проекти

1805

Публикувани стандарти

0

Срещи

31

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 230

Анализ на водата


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 230

Анализ на водата


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 264

Качество на въздуха


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 264

Качество на въздуха


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 292

Характеризиране на отпадъци


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 292

Характеризиране на отпадъци


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 308

Характеризиране и управление на утайки


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 308

Характеризиране и управление на утайки


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 400

Хоризонтални стандарти в областта на утайки, биоотпадъци и почви


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 400

Хоризонтални стандарти в областта на утайки, биоотпадъци и почви


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 137

Оценка на работно място, изложено на химични и биологични агенти


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 137

Оценка на работно място, изложено на химични и биологични агенти


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 343

Tвърди възстановени материали, включително твърди възстановени горива


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 343

Tвърди възстановени материали, включително твърди възстановени горива


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 345

Характеризиране на почви


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 345

Характеризиране на почви


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS S26

Управление по отношение на околната среда


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS S26

Управление по отношение на околната среда


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS S27

Отпадъци. Характеризиране, обработване и насоки


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS S27

Отпадъци. Характеризиране, обработване и насоки


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS S08

Качество на въздуха


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS S08

Качество на въздуха


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 444

Методи за изпитване за характеризиране на твърди матрици по отношение на околната среда


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 444

Методи за изпитване за характеризиране на твърди матрици по отношение на околната среда


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 426

Домакински уреди, използвани за пречистване на вода, които не са свързани с водоснабдителната мрежа


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 426

Домакински уреди, използвани за пречистване на вода, които не са свързани с водоснабдителната мрежа


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 147

Качество на водата


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 147

Качество на водата


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 207

Управление на околната среда


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 207

Управление на околната среда


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 146/SC 1

Емисии от стационарни източници


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 146/SC 1

Емисии от стационарни източници


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 146/SC 3

Обкръжаваща/ заобикаляща атмосфера


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 146/SC 3

Обкръжаваща/ заобикаляща атмосфера


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 146/SC 4

Общи аспекти


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 146/SC 4

Общи аспекти


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 147/SC 1

Терминология


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 147/SC 1

Терминология


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 147/SC 2

Физични, химични и биохимични методи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 147/SC 2

Физични, химични и биохимични методи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 147/SC 4

Микробиологични методи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 147/SC 4

Микробиологични методи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 147/SC 5

Биологични методи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 147/SC 5

Биологични методи


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 147/SC 6

Вземане на проби (общи методи)


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 147/SC 6

Вземане на проби (общи методи)


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 207/SC 1

Системи за управление по отношение на околната среда


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 207/SC 1

Системи за управление по отношение на околната среда


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 207/SC 2

Одит по отношение на околната среда и свързани с околната среда проучвания


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 207/SC 2

Одит по отношение на околната среда и свързани с околната среда проучвания


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 207/SC 3

Етикетиране по отношение на околната среда


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 207/SC 3

Етикетиране по отношение на околната среда


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 207/SC 4

Оценяване на резултатността по отношение на околната среда


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 207/SC 4

Оценяване на резултатността по отношение на околната среда


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 207/SC 5

Оценяване на жизнения цикъл


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 207/SC 5

Оценяване на жизнения цикъл


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 207/SC 7

Управление на парникови газове и свързани с тях дейности


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 207/SC 7

Управление на парникови газове и свързани с тях дейности


Източник: ISO

Член - наблюдател

CEN/TC 183

Управление на отпадъци


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 183

Управление на отпадъци


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 467

Изменение на климата


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 467

Изменение на климата


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 146

Качество на въздуха


Източник: CEN
Член - наблюдател

ISO/TC 146

Качество на въздуха


Източник: CEN

Член - наблюдател