Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-12

Приложения на статистическите методи

Активен

Комитет

Маруся Никифорова Божкова

Петър Лозев

+359 2 817 4539

petar.lozev@bds-bg.org

Основополагащи стандарти, околна среда и услуги

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизиране на статистически методи, включително при производство, събирането на данни (планиране и проектиране), анализ, представяне и интерпретация на данни, стандартизирането в областта на приложната статистика и статистическия контрол на качеството, методи за измерване и резултати, вземане на проби, унифициране на методиката за нови технологии и разработка на продукти, прилагането на статистически методи при управлението на процесите

Факти и цифри

16

Нови проекти

144

Публикувани стандарти

0

Срещи

8

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 279

Управление на стойността. Стойностни анализи, функционални анализи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 279

Управление на стойността. Стойностни анализи, функционални анализи


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 69

Приложения на статистическите методи


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 69

Приложения на статистическите методи


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 69/SC 4

Приложения на статистическите методи при управление на продукти и процеси


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 69/SC 4

Приложения на статистическите методи при управление на продукти и процеси


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 69/SC 5

Вземане на извадки/проби за приемане


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 69/SC 5

Вземане на извадки/проби за приемане


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 69/SC 6

Методи за измерване и резултати


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 69/SC 6

Методи за измерване и резултати


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 69/SC 7

Приложения на статистически и сходни техники за изпълнение на "Шест сигма"


Източник: ISO
Активен член

ISO/TC 69/SC 7

Приложения на статистически и сходни техники за изпълнение на "Шест сигма"


Източник: ISO

Активен член

ISO/TC 69/SC 8

Приложение на статистическа и сходна методология при разработване на нови технологии и продукти


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 69/SC 8

Приложение на статистическа и сходна методология при разработване на нови технологии и продукти


Източник: ISO

Член - наблюдател