Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-8

Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво

Активен

Комитет

Мирослав Раев

Спас Бързаков

+359 2 817 4592

spas.barzakov@bds-bg.org

Машиностроене и транспорт

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на газовите уреди, газовите бутилки и арматурата за газови бутилки и битови уреди на твърдо и течно гориво, обикновени съдове под налягане, котли за централно отопление, контролни и предпазни устройства за газови горелки и устройства, контролни и предпазни устройства за непромишлени газови уреди и системи, газови горелки с вентилатор

Факти и цифри

72

Нови проекти

761

Публикувани стандарти

0

Срещи

16

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 23

Транспортируеми бутилки за газ


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 23

Транспортируеми бутилки за газ


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 46

Пещи на течни горива


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 46

Пещи на течни горива


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 47

Горелки с разпръскване на течно гориво и техните елементи. Функциониране. Безопасност. Изпитване


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 47

Горелки с разпръскване на течно гориво и техните елементи. Функциониране. Безопасност. Изпитване


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 48

Домашни газови водонагреватели


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 48

Домашни газови водонагреватели


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 49

Газови готварски уреди


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 49

Газови готварски уреди


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 57

Отоплителни котли за централно отопление


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 57

Отоплителни котли за централно отопление


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 58

Предпазни устройства и устройства за управление за горелки и уреди на газообразни или течни горива


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 58

Предпазни устройства и устройства за управление за горелки и уреди на газообразни или течни горива


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 62

Самостоятелни газови отоплителни уреди


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 62

Самостоятелни газови отоплителни уреди


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 106

Големи кухненски съоръжения на газово гориво


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 106

Големи кухненски съоръжения на газово гориво


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 131

Газови горелки с вентилатор


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 131

Газови горелки с вентилатор


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 180

Децентрализирано газово отопление


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 180

Децентрализирано газово отопление


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 181

Уреди и инсталации за превозни средства за отдих и свободно време, работещи на втечнен въглеводороден газ, и уреди за употреба на открито, работещи на природен газ


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 181

Уреди и инсталации за превозни средства за отдих и свободно време, работещи на втечнен въглеводороден газ, и уреди за употреба на открито, работещи на природен газ


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 295

Уреди на твърдо гориво за жилища


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 295

Уреди на твърдо гориво за жилища


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 299

Газови сорбционни уреди, сорбционни уреди с непряко нагряване, термопомпи с газово задвижване и битови газови уреди за миене и сушене


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 299

Газови сорбционни уреди, сорбционни уреди с непряко нагряване, термопомпи с газово задвижване и битови газови уреди за миене и сушене


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 286

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 286

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS H99

Продукти за бита и за отдих


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS H99

Продукти за бита и за отдих


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 17

Газови уреди с комбинирана топлинна и електрическа енергия


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 17

Газови уреди с комбинирана топлинна и електрическа енергия


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 17

Газови уреди с комбинирана топлинна и електрическа енергия


Източник: CENELEC
Активен член

CEN/CLC/JTC 17

Газови уреди с комбинирана топлинна и електрическа енергия


Източник: CENELEC

Активен член