Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-7

Стъкло и керамика

Активен

Комитет

Стоян Джамбазов

Боряна Михайлова

+359 2 817 4570

boriana.mihaylova@bds-bg.org

Химия, храни и текстил

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандартизация в областта на стъкло за строителството, керамични плочки, санитарна керамика, домакински стъкла, домакински порцелан, лабораторни стъклени изделия, техническа керамика, каменинови изделия, огнеупорни продукти и материали, изолационни огнеупорни продукти и керамични влакна; класификация, методи за изпитване, химичен анализ, вземане на проби от огнеупорни продукти и материали, плътни фасонни огнеупорни продукти, нефасонни огнеупорни продукти, изолационни огнеупорни продукти и керамични влакна

Факти и цифри

39

Нови проекти

1100

Публикувани стандарти

0

Срещи

10

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 67

Керамични плочки


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 67

Керамични плочки


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 129

Стъкло за строителството


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 129

Стъкло за строителството


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 163

Оборудване за санитарни възли


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 163

Оборудване за санитарни възли


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 184

Специална техническа керамика


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 184

Специална техническа керамика


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 187

Огнеупорни продукти и материали


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 187

Огнеупорни продукти и материали


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 332

Лабораторно оборудване


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 332

Лабораторно оборудване


Източник: CEN

Активен член

CEN/SS I06

Съдове под налягане


Източник: CEN
Активен член

CEN/SS I06

Съдове под налягане


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 194

Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 194

Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 33

Огнеупори


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 33

Огнеупори


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 160

Стъкло за строителството


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 160

Стъкло за строителството


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 166

Керамични, стъклени и стъклено-керамични съдове в контакт с храни


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 166

Керамични, стъклени и стъклено-керамични съдове в контакт с храни


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 160/SC 1

Продукти


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 160/SC 1

Продукти


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 160/SC 2

Употреба


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 160/SC 2

Употреба


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 22/SC 35

Осветление и видимост


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 22/SC 35

Осветление и видимост


Източник: ISO

Член - наблюдател