Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-6

Битови електрически уреди

Активен

Комитет

Николай Попов

Розалина Халаджова

+359 2 817 4565

rozalina.haladzhova@bds-bg.org

Eлектротехника, електроника и далекосъобщения

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на безопасност и работни характеристики на битови и подобни електроуреди, автоматични устройства за управление на битови електроуреди и изпитване на пожарна опасност

Факти и цифри

152

Нови проекти

1306

Публикувани стандарти

0

Срещи

7

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CLC/SR 89

Изпитване на опасност от пожар


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/SR 89

Изпитване на опасност от пожар


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 59X

Характеристики на битови и подобни електрически уреди


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 59X

Характеристики на битови и подобни електрически уреди


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 61

Безопасност на битови и подобни електрически уреди


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 61

Безопасност на битови и подобни електрически уреди


Източник: CENELEC

Активен член

CLC/TC 72

Електрически устройства за автоматично управление


Източник: CENELEC
Активен член

CLC/TC 72

Електрически устройства за автоматично управление


Източник: CENELEC

Активен член

TC 59/SC 59A

Електрически миялни машини


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 59/SC 59A

Електрически миялни машини


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 59/SC 59C

Електрически нагревателни уреди за битово и подобно предназначение


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 59/SC 59C

Електрически нагревателни уреди за битово и подобно предназначение


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 59/SC 59D

Работни характеристики на битови и подобни електрически уреди за пране


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 59/SC 59D

Работни характеристики на битови и подобни електрически уреди за пране


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 59/SC 59K

Работни характеристики на битови и подобни електрически готварски уреди


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 59/SC 59K

Работни характеристики на битови и подобни електрически готварски уреди


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 59/SC 59F

Уреди за почистване на повърхности


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 59/SC 59F

Уреди за почистване на повърхности


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 59/SC 59L

Малки битови уреди


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 59/SC 59L

Малки битови уреди


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 61/SC 61B

Безопасност на микровълнови уреди за битова и търговска употреба


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 61/SC 61B

Безопасност на микровълнови уреди за битова и търговска употреба


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 61/SC 61C

Безопасност на хладилни уреди за битова и търговска употреба


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 61/SC 61C

Безопасност на хладилни уреди за битова и търговска употреба


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 61/SC 61D

Устройства за вентилация с битово и подобно предназначение


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 61/SC 61D

Устройства за вентилация с битово и подобно предназначение


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 61/SC 61H

Безопасност на електрически уреди за селското стопанство


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 61/SC 61H

Безопасност на електрически уреди за селското стопанство


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 61/SC 61J

Електрически уреди за почистване за търговска употреба


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 61/SC 61J

Електрически уреди за почистване за търговска употреба


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 59

Характеристики на битови и подобни електроуреди


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 59

Характеристики на битови и подобни електроуреди


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 61

Безопасност на битови и подобни електроуреди


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 61

Безопасност на битови и подобни електроуреди


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 72

Електрически устройства за автоматично управление


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 72

Електрически устройства за автоматично управление


Източник: IEC

Член - наблюдател

TC 89

Изпитване на опасност от пожар


Източник: IEC
Член - наблюдател

TC 89

Изпитване на опасност от пожар


Източник: IEC

Член - наблюдател