Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-5

Бетон и разтвори

Активен

Комитет

Иван Ростовски

Николай Геращенко

+359 2 817 4586

nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на бетоните, разтворите, добавъчните материали, добавките и водата за направа на бетон, бетонни и стоманобетонни изделия и предпазване и възстановяване (саниране) на бетонни и стоманобетонни конструкции

Факти и цифри

53

Нови проекти

698

Публикувани стандарти

0

Срещи

27

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 104

Бетон и продукти за бетон


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 104

Бетон и продукти за бетон


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 125

Зидарии


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 125

Зидарии


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 154

Скални материали


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 154

Скални материали


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 177

Готови строителни елементи от автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 177

Готови строителни елементи от автоклавен газобетон или бетон с леки добавъчни материали и отворена структура


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 229

Готови бетонни елементи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 229

Готови бетонни елементи


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 71

Бетон, стоманобетон и предварително напрегнат стоманобетон


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 71

Бетон, стоманобетон и предварително напрегнат стоманобетон


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 71/SC 1

Методи за изпитване на бетон


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 71/SC 1

Методи за изпитване на бетон


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 71/SC 3

Производство и изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 71/SC 3

Производство и изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 71/SC 5

Норми за опростено проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 71/SC 5

Норми за опростено проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 71/SC 7

Поддръжане и възстановяване на бетонни и стоманобетонни конструкции


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 71/SC 7

Поддръжане и възстановяване на бетонни и стоманобетонни конструкции


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 71/SC 4

Изисквания за изпълнение на бетон за конструктивни елементи


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 71/SC 4

Изисквания за изпълнение на бетон за конструктивни елементи


Източник: ISO

Член - наблюдател