Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

ТК-1

Пожаро- и взривозащита

Активен

Комитет

Йото Маргаритов Василев

Катя Соколова

+359 2 817 4593

katia.sokolova@bds-bg.org

Строителство, строителни конструкции и материали

Публични документи

Обект и област на приложение

Стандарти в областта на стационарни и преносими съоръжения за защита и борба с пожари, автоматизирани системи за откриване на пожари, защита на сгради от пожар, взривозащита

Факти и цифри

88

Нови проекти

657

Публикувани стандарти

1

Срещи

23

Членове

Огледални технически комитети

Този БИС/ТК е огледален на следните европейски и международни технически комитети

CEN/TC 70

Пожарогасителни съоръжения - ръчни средства


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 70

Пожарогасителни съоръжения - ръчни средства


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 72

Пожароизвестителни системи


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 72

Пожароизвестителни системи


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 127

Пожарна безопасност в сгради


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 127

Пожарна безопасност в сгради


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 191

Стационарни пожарогасителни инсталации


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 191

Стационарни пожарогасителни инсталации


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 192

Съоръжения за противопожарни и спасителни дейности


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 192

Съоръжения за противопожарни и спасителни дейности


Източник: CEN

Активен член

CEN/TC 305

Потенциално експлозивни атмосфери. Предотвратяване и защита от експлозия


Източник: CEN
Активен член

CEN/TC 305

Потенциално експлозивни атмосфери. Предотвратяване и защита от експлозия


Източник: CEN

Активен член

CEN/CLC/JTC 4

Дейности за пожарна безопасност и системи за сигурност


Източник: CEN
Активен член

CEN/CLC/JTC 4

Дейности за пожарна безопасност и системи за сигурност


Източник: CEN

Активен член

ISO/TC 21

Съоръжения за защита от пожар и гасене на пожар


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 21

Съоръжения за защита от пожар и гасене на пожар


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 92

Пожарна безопасност


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 92

Пожарна безопасност


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 92/SC 1

Възникване и разрастване на пожари


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 92/SC 1

Възникване и разрастване на пожари


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 92/SC 2

Ограничаване на пожари


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 92/SC 2

Ограничаване на пожари


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 21/SC 2

Ръчно преносими пожарогасители


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 21/SC 2

Ръчно преносими пожарогасители


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 21/SC 5

Неподвижни пожарогасителни системи, използващи вода


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 21/SC 5

Неподвижни пожарогасителни системи, използващи вода


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 21/SC 6

Среда от пяна и прах и пожарогасителни системи, използващи пяна и прах


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 21/SC 6

Среда от пяна и прах и пожарогасителни системи, използващи пяна и прах


Източник: ISO

Член - наблюдател

ISO/TC 21/SC 8

Газови среди и противопожарни системи, използващи газ


Източник: ISO
Член - наблюдател

ISO/TC 21/SC 8

Газови среди и противопожарни системи, използващи газ


Източник: ISO

Член - наблюдател