Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция от стандарти „Стандарти за управление на иновациите“

Българският институт за стандартизация представя на Вашето внимание своята нова колекция от стандарти „Стандарти за управление на иновациите“.

Иновациите са необятен ресурс, който дава безброй възможности за развитие и просперитет. Организациите, които се възползват от предимствата на това богатство, ще бъдат винаги крачка напред пред конкуренцията. Единственото условие, което дава по-големи гаранции за успех, е правилното управление на иновациите. Водещи експерти в областта на иновациите създадоха и продължават да създават стандарти, които предоставят на всички заинтересовани компании и организации основните принципи за управление на иновациите, както и средствата, методите и инструментите за постигане на това.

За да улесним нашите клиенти и да им предоставим основните стандарти от тази актуална област със значителна отстъпка от цената, създадохме колекцията „Стандарти за управление на иновациите“.

Колекцията включва следните стандарти на английски език:

Заедно със стандартите в колекцията сме включили преведена на български език брошурата на ISO „ISO and innovations“, в която ще намерите кратка информация за международните стандарти в областта на иновациите, както и свързаните с тях стандарти за управление.

Стандартите, включени в колекцията, са подходящи за ползване от всички видове фирми и организации, търсещи устойчив успех чрез разработване и внедряване на система за управление на иновациите, адаптирана към основната дейност.

Цената на колекцията е 258 лв. с ДДС, като отстъпката е 45 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Колекция Управление на иновациите

ЕРГ 10 още