Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Кръгова икономика”

Шведският институт за стандартизация (SIS) предлага да се създаде на нов технически комитет на CEN с наименование: „Кръгова икономика” (Circular Economy).

Обхват: Стандартизация в областта на кръговата икономика за разработване на хоризонтални стандарти, свързани с европейските специфични условия, законодателство и политика. Предвижда се в стандартите да се предоставят препоръки, изисквания, методологии и средства за подпомагане и отмерване на прехода към кръгова икономика. Целта е обединяване (на резултатите) на международните и европейски органи по стандартизация, докато си сътрудничат при създаване на устойчива зелена икономика.

В световен мащаб кръговата икономика все повече присъства в политическите разговори. В регионален план Европейската комисия (ЕК) прие амбициозен План за действие по отношение на кръговата икономика, който от своя страна отвори врати за мащабно развитие на политика на поощряване на европейския пазар към максимално увеличаване на приноса към устойчивото развитие. ЕК посочи стандартите като важен инструмент за постигане на общо разбиране за това, какво изисква кръговата икономика и как да се приложи в европейски мащаб.

Предвижда се да се сформират председателска консултативна група и няколко работни групи:

Конкретните работни програми, включително приоритети и цели ще бъдат разработени допълнително, като се вземат предвид специфичните потребности, очаквания и опит на различните национални членове. Ключов въпрос за успешния преход към кръгова икономика в Европа е да има общо разбиране, тъй като кръговата икономика е хоризонтален въпрос и предложените резултати ще бъдат приложими за всяка организация, обществена или частна, независимо от големина, местоположение и област на дейност.

Евентуални  заинтересовани страни:

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на европейски технически комитет „Кръгова икономика” и да участва в неговата работата.

Всеки заинтересован може да представи мнение относно това предложение най-късно до 11 юли 2023 г. на гл. експерт Екатерина Славова, имейл: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 579.

Оригиналът на предложението може да намерите тук: