Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

CEN набира консултанти по директивите от Нов подход

**CEN набира консултанти по директивите от Нов подход**
Европейският комитет за стандартизация (CEN) набира кандидати за консултанти от всички заинтересовани страни по директивите от Нов подход за следните области:
**ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ**
**ДИРЕКТИВА/РЕГЛАМЕНТ**
Строителни продукти (един)
Регламент 305/2011/ЕС
Безопасност на машините (трима) и Шум (двама)
Директива 2006/42/EC
Медицински устройства (двама)
Директиви 90/385/EEC, 93/42/EEC, 98/7/EEC
Пиротехнически изделия (един)
Директива 2007/23/EC
Опаковки и отпадъци от тях (един)
Директива 94/62/EC
Необходимо е желаещите да подадат необходимите документи на **английски език** (подробна автобиография, посочваща професионална квалификация и придобит опит, както и мотивационно писмо) на имейл адрес: [consultants@cenelec.eu](mailto:consultants@cenelec.eu) **не по-късно от 15.10.2012 г.**
Подборът ще бъде извършен от комисия, включваща представители на CEN/CENELEC Management Centre, секретариата на Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), Европейската комисия и на съответните технически органи.
На одобрените кандидати ще бъде предложен едногодишен договор, считано от 01.01.2013 г. с възможност за последващо подновяване. Работният език ще бъде английски.
Повече подробности относно изискванията към кандидатите и условията за кандидатстване се съдържат на следния адрес: