Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

CEN/CENELEC набират консултант по Директивa 2004/108/EC

**CEN/CENELEC набират консултант по Директивa 2004/108/EC**
Европейският организации по стандартизация CEN и CENELEC набират кандидати за консултант от всички заинтересовани страни по Директива 2004/108/ECот Нов подход с област на действие електромагнитна съвместимост.
Необходимо е желаещите да подадат необходимите документи на **английски език** (подробна автобиография, посочваща професионална квалификация и придобит опит, както и мотивационно писмо) на имейл адрес: **не по-късно от 26.11.2012 г.**
Подборът ще бъде извършен от комисия, включваща представители на CEN/CENELEC Management Centre, секретариата на ETSI, секретариата на Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), Европейската комисия и на съответните технически органи.
На одобрения кандидат ще бъде предложен едногодишен договор, считано от 01.01.2013 г. с възможност за последващо подновяване. Работният език ще бъде английски.
Повече подробности относно изискванията към кандидатите и условията за кандидатстване се съдържат на следния адрес:
[http://www.cencenelec.eu/news/tenders/Tenders/CallNA\_Consultant\_EMC.pdf](http://www.cencenelec.eu/news/tenders/Tenders/CallNA_Consultant_EMC.pdf)