Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Брошура „Стандарти за околната среда. Защо публичният сектор трябва да се включи в процеса по стандартизация?”

В рамките на проект „Насърчаване участието на заинтересовани страни по отношение на екологичните аспекти в стандартизацията” SABE (Стратегическият консултативен орган на CEN по отношение на околната среда) разработи брошурата „Стандарти за околната среда. Защо публичният сектор трябва да се включи в процеса по стандартизация?“, която беше публикуван от CEN и CENELEC през януари 2021 г. с цел да бъде използвана от стандартизационната общност за подпомагане на обмена на информация със създателите на политики.

Опазването на околната среда е проблем от световен мащаб и свързаните с това предизвикателства с всеки изминал ден стават все по-неотложни. Публичният сектор е един от най-важните участници, които трябва да се справят с това предизвикателство. Създателите на политики могат да работят за опазването на околната среда, например, чрез законодателство и нормативна уредба.

Стандартите могат да бъдат ефективен инструмент за намаляване на въздействието върху околната среда и по този начин да подпомогнат прилагането на политики. Следователно, включването на стандартите при създаване на политики може да бъде от полза за опазване на околната среда както на национално, така и на европейско ниво. Ето защо е от решаващо значение е публичният сектор да осъзнае важността на стандартизацията и нейните възможности в подкрепа на политики като Зелената сделка.

Брошурата може да прочетете тук