Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Да дишаме по-леко на Международния ден на чистия въздух за синьо небе

За втори път, на 7 септември 2021 г., се отбелязва Международният ден на чистия въздух за синьо небе. Вследствие на нарастващия интерес на международната общност към чистия въздух и необходимостта от по-нататъшни усилия за подобряване на качеството на въздуха за защита на човешкото здраве, ООН определи 7 септември за Международен ден на чистия въздух за синьо небе. През 2020 г. темата на първия Международен ден на чистия въздух за синьо небе беше „Чист въздух за всички“.

Едновременно с това, че COVID-19 продължава да дестабилизира нашия свят, никога досега не сме се сблъсквали толкова отблизо с необходимостта да имаме достатъчно качествен въздух. „Здравословен въздух, здрава планета“ е темата на тазгодишния Международен ден на чистия въздух за синьо небе, който се провежда всяка година на 7 септември. Денят има за цел да подчертае негативните последици от замърсяването на въздуха и необходимостта от чист въздух в подкрепа на нашето здраве и околната среда. Той подчертава, че за да се преборим с нарастващия проблем, свързан с качеството на въздуха, светът трябва да работи заедно.

ISO има стотици стандарти, които представляват международен консенсус за справяне със замърсяването на въздуха в помещенията и на открито. Те включват стандарти за измерване на замърсителите и емисиите на въздуха, за въздуха в работното пространство, въздуха в помещенията и технологиите, които намаляват замърсяването както вътре, така и навън.

Спасяване на живот

Тъй като замърсяването на въздуха допринася за приблизително 6,5 милиона преждевременни смъртни случаи в световен мащаб, е важно да се намерят ефективни начини за намаляване на вредните частици, което ще ни позволи да дишаме по-лесно. Качеството на въздуха, циркулиращ в изградена среда, може да бъде компрометирано от много фактори, като вредни газове, частици, миризми, микроорганизми и емисии от строителни продукти и обзавеждане. Системите за вентилация и филтриране, както и проектирането и разположението, могат да играят значителна роля. ISO 7708 Качество на въздуха. Определяне размера на частиците за вземане на проби, свързани със здравето, ISO 13138 Качество на въздуха. Споразумение за вземане на проби за отлагането на прахови частици от въздуха в дихателната система на човека и стандартите от серията ISO 16000 за въздух в помещения са някои от стандартите, които подкрепят тези технологии. Около три милиарда души ползват замърсяващи въздуха открити огнища или неефективни печки за готвене и отопление, което ги поставя в сериозен риск от здравословни проблеми и преждевременна смърт. ISO 19869 Екологични готварски печки и екологични решения в готварството. Методи за изпитване на място за готварски печки, е мощен инструмент за разработване на по-екологични уреди за готвене. Той предоставя средства за оценяване на съществуващите методи за изпитване на готварски печки, както и указания за разработване на нови.

Да спасим планетата

ISO също така поддържа много стандарти за начините за намаляване на замърсяването на въздуха, като тези за електрически, хибридни и с горивни клетки пътни превозни средства. Те включват ISO 20762 Пътни превозни средства с електрически задвижвания. Определяне на мощността за задвижване на хибридни електрически превозни средства и ISO 23274 Хибридни електрически пътни превозни средства. Измервания на емисиите на отработени газове и разхода на гориво.

Всички тези стандарти допринасят за няколко от целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), включително тези за добро здраве и благосъстояние (ЦУР 3), достъпна и чиста енергия (ЦУР 7) и действия за климата (ЦУР 13).