Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Бои и лакове – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Бои и лакове – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Темата на трети брой на списание „БДС Компас” е за боите и лаковете, тъй като качеството им е задължително за уюта и естетиката във всяка сграда.

Представяме различни стандарти в тази област, който описват как се вземат проби от бои, лакове и суровини за тях; определят методи, които се прилагат за измерване на дебелината на нанесени покрития.

Обработката на дървените повърхности, предназначена за експлоатация при външни условия, има едновременно естетични и защитни функции. Тук на помощ идва серията стандарти EN 927 Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития върху дървени повърхности при външни условия.

Друга серия стандарти EN 1062 Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна зидария и бетон пък се отнася за класификация, водопропускливост, пропускливост на въглероден диоксид, устойчивост на пукнатини и методи за кондициониране преди изпитване.

В този брой представяме и други стандарти, приложими за лаковобояджийските системи и покрития.

Еспертът доц. Илия Илиев споделя, че разработването, приемането и използването на стандарти в областта на лаковобояджийските материали е от изключително значение за правилното и ефективното им използване в различни области на съвременния живот.

Стандартизацията върви ръка за ръка с научноизследователската и иновационната дейност. Представяме участието на БИС в проект, чиято цел е Европа да е лидер в развитието на технологиите. А това е немислимо без стандартите

Разгледай