Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Българско участие в заседание на CEN/TC 239 и CEN/TC 239/WG 1

**Българско участие в заседание на CEN/TC 239 и CEN/TC 239/WG 1**
На 22 и 23 октомври 2012 г.в гр. Милано, Италия, се състоя заседание на CEN/TC 239/WG 1 "Medical vehicles and their equipment - Stretchers and other patient handling equipment" ("Медицински превозни средства и тяхното оборудване. Носилки и съоръжения за обслужване на пациенти") и 25-ото пленарно заседание на CEN/TC 239 "Rescue systems" ("Животоспасяващи системи") с домакин UNI (Италиaнски институт за стандартизация).
На срещите участваха над 20 експерти/делегати от 8 държави. Участието на българската делегация от двама експерти/делегати беше специално приветствано от председателя и секретаря на CEN/TC 239/WG 1 и CEN/TC 239. Това участие стана възможно чрез финансиране по **проекта "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България"** на БИС.
На заседанието на работната група WG 1 се разгледаха измененията A1 на стандарти EN 1865-1:2010 и EN 1865-2:2010 и изменение A2 на EN 1789:2007, като се обсъди хармонизирането им с директивата за медицински устройства 93/42/ЕЕС и машинната директива 2006/42/ЕЕС.
Също така бяха разгледани подробно и одобрени докладите на CEN/TC 239/WG 1 "Medical vehicles and their equipment - Stretchers and other patient handling equipment", CEN/TC 239/WG 4 "Transportation of incubators" и CEN/TC 239/WG 5 "Air, water and difficult terrain ambulances".
В специална презентация беше представена италианската позиция относно EN 13718-2:2008 и prEN 13718-2:2012, която се отнася за конструктивни изменения на носилките и въздушните линейки (хеликоптери).
Заседанията преминаха в конструктивни дискусии и приятелска атмосфера. На 25-ото пленарно заседание на CEN/TC 239 "Rescue systems" за председател единодушно беше преизбран Barry Johns (GB), който предложи следващото заседание на CEN/TC 239 да бъде пак паралелно със CEN/TC 239/WG 1 в периода между 21 и 22 октомври 2013 г. Всички участници си пожелаха да се видят отново догодина на заседание в Берлин, Германия.