Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Българско участие в пленарно заседание на CEN/TC 296

**Българско участие в пленарно заседание на CEN/TC 296**
На 13 ноември 2012 г. в Париж се проведе двадесет и първото пленарно заседание на **CEN/TC 296 "Tanks for the transport of dangerous goods"** (Цистерни за превоз на опасни товари). Домакин на събитието беше Френската асоциация по стандартизация (AFNOR).
На годишната среща в Париж участваха 13 експерти от 5 държави, включително двама експерти от България - председателят и секретарят на БИС/ТК 73 ”Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон”.
Участието на българската делегация беше финансирано по **проект "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България".**
На заседанието бяха **одобрени докладите** на следните работни групи:
**WG 1** Terminology, **WG 2** Low pressure metallic tanks - Design and construction, **WG 3** Design and construction of pressure tanks (Pressure >0,5 Bar), **WG 5** Testing, inspection and marking, **WG 6** Tank equipment for the transport of liquid chemicals, **WG 7** Service equipment (including equipment for vapour recovery, bottom loading, the confinement and handling of petroleum products), **WG 8** Electronic equipment and products, **WG 9** Guideline for loading, transporting and unloading of dangerous liquid goods.
В доклада на **WG 2** Low pressure metallic tanks - Design and construction беше отделено **специално внимание** на **изпитването за херметичност** на цистерните, на **защитата от замърсяване на входа на цистерните**, на **недопустимото използване** на **остаряла техника** и на други важни въпроси в тази област.
Към доклада на **WG 8** Electronic equipment and products бяха включени и **приети предложенията** за **нови** работни теми: