Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Българско участие в 52-рата пленарна среща на CEN/TC 155

**Българско участие в 52-рата пленарна среща на CEN/TC 155**
На 20 и 21 ноември 2012 г. в Льовен, Белгия, се проведе 52-та пленарна среща на **CEN/TC 155** **„Plastics piping systems and ducting systems”** (Пластмасови тръбопроводни и канализационни ситеми). Домакини на събитието бяха Белгийският изследователски център за тръби и свързващи части (BECETEL) и Асоциацията на белгийските производители на пластмасови тръби (FEDERPLAST).
На пленарната среща участваха 49 експерти от 20 държави. Р България беше представена от двама експерти. Участието на българската делегация беше финансирано по **проект "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България"**.
Важен момент от пленарната среща беше дискусията с представителя на Постоянния комитет по строителство към ЕК и консултант от CEN относно 4 проекта на стандарти от вида „Umbrella”. Този вид стандарти ще обхващат групи от стандарти за продукти, предназначени за определено приложение като например тръбопроводни системи за безнапорна канализация и отвеждане на отпадни води (prEN 15012), тръби и свързващи части за топла и студена вода за инсталации в сгради (prEN 15015) и т.н. Тези стандарти са предвидени да бъдат хармонизирани към регламента за строителни продукти и в момента са пред етап «официално гласуване».
На пленарната среща бяха приети докладите за дейността на работните групи към CEN/TC 155 след последната пленарна среща, състояла се през май 2012 г. Приеха се и докладите на подкомитетите на ISO/TC 138, дейността на които е идентична с дейността на CEN/TC 155. Освен това бяха приети доклади за дейността на свързаните със CEN/TC 155 технически комитети – CEN/TC 69, CEN/TC 109, CEN/TC 127, CEN/TC 165, CEN/TC 193, CEN/TC 234, CEN/TC 249.
Друг важен момент от пленарната среща беше официалната смяна на председателя на техническия комитет поради изтичане на мандата на сегашния председател – г-н Ström, към когото беше отправена благодарност за досегашната му 18-годишна дейност като председател на CEN/TC 155. Беше официално одобрена кандидатурата на новия председател – г-н Reniers, който встъпва в длъжност от началото на 2013 г.
Българската делегация отправи официална покана за домакинство на следващата пленарна среща на CEN/TC 155, която ще се проведе през май 2013 г. Поканата бе приета с голям интерес към нашата страна.
![](/images/upload/Novini/images/CEN_TC_155_2012_1.jpg)
**52-та пленарна среща на CEN/TC 155 „Plastics piping systems and ducting systems”**
**![](/images/upload/Novini/images/CEN_TC_155_2012_2.jpg)**
**Г-н Reniers (вдясно) ще замени г-н Ström (вляво) на поста председател на CEN/TC 155**