Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Българският институт за стандартизация стана член на IECEE

**Българският институт за стандартизация стана член на IECEE**

На заседание, проведено на 12.10.2007 г., Управителният съвет на БИС взе решение за присъединяване на Българския институт за стандартизация към националните органи по стандартизация, членове на IECEE. Решението беше предшествано от посещение в България на изпълнителния секретар на сертификационната схема IECEE на Международната електротехническа комисия (IEC) за оценяване на съответствието и сертификация на електрически съоръжения - Пиер дьо Рюво. В рамките на неговото посещение БИС организира среща-семинар с цел запознаване на екипа на БИС и на заинтересованите страни с оценяването на съответствието в електротехническата област и с прилагането на сертификационната схема IECEE. Г- н Рюво запозна присъстващите със същността и ролята на схемата IECEE като средство за улесняване на международната търговия и повишаване на конкурентоспособността на предприятията.

Членството на БИС в IECEE ще бъде от полза за българския електротехнически сектор, тъй като българските производители на електрически съоръжения имат нужда от оценяване на съответствието със стандартите на IEC.