Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БИС в партньорство с Австрийския институт за стандартизация (ASI) ще поддържа секретариат на новосъздаден европейски комитет CEN/PC 424 "Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето"

**БИС в партньорство с Австрийския институт за стандартизация (ASI) ще поддържа секретариат на новосъздаден европейски комитет CEN/PC 424 “Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето”**
Българският институт за стандартизация (БИС) в партньорство с националния орган за стандартизация на Австрия (ASI) ще поддържа секретариата на новосъздадения европейски комитет на CEN: CEN/PC 424 „Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето”. Националните членове на Европейския комитет за стандартизация (CEN) потвърдиха с Решение на Техническия съвет на CEN (Decision BT 5/2013) необходимостта от създаване на проектен комитет за разработване на стандартизационен документ, различен от европейски стандарт, в областта на ранни грижи при новородени деца с лицеви аномалии. Инициаторите на предложението, Австрия и България, заедно с националните органи за стандартизация на Холандия, Финландия и Румъния се ангажират да участват активно при разработването на Технически доклад на CEN, който да съдържа указания и препоръки за организация на услугите, свързани с ранни грижи при новородени с цепнатина на устната и/или небцето, и който да служи като модел за страни, в които няма национално законодателство в областта на грижите за бебета, родени с такъв тип лицева деформация.
Техническият доклад ще предостави ръководство за организацията на услугите, свързани с ранни грижи при новородени с цепнатина на устната и/ небцето от момента на диагнозата (преди или след раждането) до първата операция за окончателно отстраняване на деформацията. Наличието на европейски стандартизационен документ, който ще спомогне за специфицирането на нуждите от подкрепа на бебето, на семейството, както и на уменията, познанията и професионалната квалификация, които са необходими, за да се отговори на тези нужди, ще допринесе за повишаване на качеството на грижите при новородени деца с лицеви аномалии и ще осигури възможност за всяко дете, родено с такава деформация, да реализира своя потенциал.
Всички заинтересовани страни могат да участват в работата на национален работен орган към БИС, който да работи по проекта и да участва с наши национални представители и експерти в разработването на техническия доклад на CEN.
При проявен интерес за участие в бъдещото разработване на стандартизационния документ може да се обърнете към Камелия Миланова, експерт международно сътрудничество в направление “Основополагащи стандарти” на телефон 02/8174 539 или на email: , **не по-късно от 31.05.2013 г.**